Åbent for ansøgning om den nye lønkompensation

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet for, at virksomheder kan søge den lønkompensationsordning, der den 10. december blev genindført i forbindelse med nedlukningen.

Lønkompensationsordningen giver mulighed for at søge om kompensation for op til 75 pct. af lønnen for funktionærer og op til 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. Ordningen gælder for perioden fra 9. december 2020 og indtil nedlukningen ophæves, hvilket på nuværende tidspunkt er den 3. januar 2021.

Samtidig åbner Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til de generelle kompensationsordninger for selvstændige, freelancere og kombinatører, der ligeledes blev genindført den 10. december.

Derudover er der åbnet for ansøgninger fra selvstændige mv. til de målrettede kompensationsordninger på baggrund af de udvidelser af ordningerne, der blev politisk besluttet hhv. den 27. oktober og i forbindelse med den regionale nedlukning i Nordjylland i november.

Læs mere og ansøg på virksomhedsguiden.dk

Find spørgsmål og svar i DRC's guide om den nye kompensationsordning her