Arbejdsgivere får ret til at pålægge lønmodtagere corona-tests

Folketinget vedtog i går en ny hastelov, der giver arbejdsgivere ret til at bede lønmodtagere blive testet for covid-19.

Med den nye lov får arbejdsgivere lovhjemmel for at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid19 samt at oplyse resultatet af deres test til arbejdsgiveren. Lønmodtagere, der ikke efterkommer påbuddet, vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Ifølge loven kan arbejdsgivere bede en lønmodtager blive testet, hvis der foreligger en saglig begrundelse i forhold til at begrænse smittespredning.

Loven giver samtidig arbejdsgiveren ret til at pålægge lønmodtageren hurtigst muligt at oplyse resultatet samt tidspunktet for testen.

Det er dog påkrævet, at arbejdsgiveren skriftligt skal informere lønmodtageren om, at vedkommende skal testes, samt angive en begrundelse.

Lønmodtageren skal kompenseres
En test pålagt af arbejdsgiveren skal så vidt muligt kunne gennemføres inden for arbejdstiden. Hvis det ikke er muligt, skal lønmodtageren kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Vedkommende skal også have dækket eventuelle rimelige udgifter i forbindelse med testen.

Tests skal gennemføres på en sikker måde i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Hvis en test udføres på arbejdspladsen, og lønmodtageren ikke ønsker at blive testet af kollegaer eller arbejdsgiver, kan vedkommende kræve at blive testet uden for arbejdspladsen.

En lønmodtager, der ikke efterkommer et pålæg om test eller oplysning af resultat, vil kunne blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Dette gælder dog kun, hvis vedkommende er blevet skriftligt informeret om, at sådanne sanktioner kan blive anvendt.

Læs hele lovforslaget her

DRC anbefaler medlemmer at kontakte os ved tvivlsspørgsmål.