Arbejdstilsynet laver corona-tilsyn i restaurationsbranchen

Fra i dag og 2 uger frem kommer Arbejdstilsynet på et særligt målrettet tilsyn i branchen for restauranter og barer med fokus på at forebygge smittespredning med coronavirus.

”Vi skal alle bidrage til at få situationen med corona under kontrol,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse tilknyttet det nye tilsyn.

”På landets virksomheder har arbejdsgiverne et særligt ansvar for at sikre, at man efterlever retningslinjerne om at mindske smittespredningen. Nu sætter Arbejdstilsynet så ekstra ind for at understøtte og sikre, at det også sker i praksis,” siger ministeren.

Det målrettede coronatilsyn har fokus på at forebygge smitterisiko. Arbejdstilsynet foretager derfor ikke en systematisk gennemgang af alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer. En virksomhed vil dog kunne få et strakspåbud, hvis der er mangler i forebyggelsen af smitte med coronavirus eller andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som skal rettes med det samme.

Alle virksomheder i branchen får et brev, der orienterer om det målrettede tilsyn, men det betyder ikke, at alle virksomheder får besøg. Restaurationer skal være opmærksomme på, at besøgene er uanmeldte.

6 typiske udfordringer i branchen

I restaurationsbranchen vil Arbejdstilsynet særligt have fokus på 6 punkter, når de kommer på tilsyn. Punkterne tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Find links til myndighedernes fulde retningslinjer nederst på siden.

  1. Mundbind

Der er krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder – dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster.

  1. Antal gæster pr. kvadratmeter

Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Dog er indført et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. kunde, besøgende eller deltager i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder ned.

For de lokaler, hvor der i forbindelse med håndtering af COVID-19 gælder et kvadratmeterkrav, indføres der med virkning fra den 19. september 2020 kl. 12.00 krav til skiltning, der angiver, hvor mange kunder, besøgende eller deltagere der må tillades adgang for.

  1. Afstand mellem gæster og personale

Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk i en restaurant. Alternativ kan etableres en fysisk barriere.

  1. Rengøring af fælles kontaktpunkter

Fælles kontaktpunkter bør identificeres og markeres, fx dørhåndtag og trykknapper, og det bør overvejes at fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter samt skifte til kontaktløs betjening.

Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter.

Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter håndsprit (70-85% alkohol) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.

  1. Adgang til håndsprit eller håndvask

Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.

  1. Personalets lokaler

Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.

 

Her finder du de gældende retningslinjer for branchen:

Sektorpartnerskabets retningslinjer for ansvarlig genåbning

Sundhedsmyndighedernes tiltag til udbrudshåndtering den 18. september 2020