Arbejdstilsynet udvider sit målrettede tilsyn på alle brancher

I anden fase af genåbningen af Danmark åbner bl.a. restauranter og cafeer og i den forbindelse udvider Arbejdstilsynet sit målrettede tilsyn til alle brancher. 

Besøgene vil fortsat som udgangspunkt være uanmeldte og finde sted i virksomheder, der har en risiko for arbejdsmiljøproblemer.

De målrettede tilsyn har fokus på virksomhedernes forebyggelse af smittespredning og ulykker. Er der ikke foretaget effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte, gives der et straks-påbud til arbejdsgivere. Dette gælder også, hvis virksomhederne overtræder arbejdsmiljøloven, så medarbejderne bliver udsat for betydelig fare. Dette er fx i forhold til kemiske påvirkninger eller trusler om vold.

Under nedlukningen har Arbejdstilsynet begrænset tilsynsindsatsen for at mindske smitterisikoen. Med fase to af genåbningen er to tredjedele af de tilsynsførende dog tilbage på arbejde og vil målrette de kommende tilsynsbesøg.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Corona-krisen ramte os meget pludseligt, og det var helt afgørende for os at reducere smitterisikoen så vidt som overhovedet muligt. I den forbindelse blev Arbejdstilsynets tilsynsindsats begrænset for at mindske cirkulationen i samfundet og smitterisikoen. Arbejdstilsynet har dog hele tiden kørt på alvorlige arbejdsulykker og klager efter konkret vurdering.

- Nu er vi heldigvis i en situation, hvor vi kan åbne Danmark gradvist igen. Det betyder også, at vi kan sætte tryk på tilsynsindsatsen med fokus på netop at forebygge smittespredning og ulykker. For det skal selvfølgelig være sikkert at gå på arbejde for alle.