Beskytter du din virksomhed mod kædesvig?

Selvom din virksomhed er i god tro, og I har fuld tillid til jeres leverandører, kan kædesvig stadig forekomme i jeres leverandørkæde. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på risikoen og tage sine forholdsregler.

Kædesvig er systematisk svindel med skat og moms. Hvert år svindles for store beløb. Forekommer kædesvig i leverandørkæden, kan det betyde, at din virksomhed fx ikke kan få fradrag for moms på betaling af ydelser. Derfor er det vigtigt, at du og din virksomhed er opmærksomme på problemstillingen.

Heldigvis kan du tage dine forholdsregler. Fx kan du komme langt ved at være opmærksom på prisen, stille nogle få specifikke krav til fakturaer og tjekke identiteten på udvalgte underleverandører.

Nedenfor har vi samlet 10 gode råd fra Skattestyrelsen, til hvordan din virksomhed reducerer risikoen for svindel i leverandørkæden.

1. Vær opmærksom på faresignalerne
Når I benytter jer af underleverandører, skal I være særligt opmærksomme, hvis de ofte skifter bankkonto eller cvr-nummer, eller hvis en underleverandør beder jer betale til bankkonti i udlandet.
Vær også opmærksomme, hvis I fx ikke kan få lov at møde virksomhedens officielle indehaver, eller I ikke kan få lov at besøge underleverandørens virksomhedsadresse.

2. Hvad er en rimelig pris?
Hvis I får tilbudt en pris, som er væsentligt lavere end konkurrenternes, kan det hænge sammen med, at der bliver snydt med moms og skat, eller at der foregår sort arbejde.

3. Brug altid den lovpligtige faktura
I skal betale alle underleverandører via bankoverførsler, så I kan dokumentere, at I har betalt, og hvor meget I har betalt for de ydelser, I har købt. Hvis I betaler kontant, kan I komme til at hæfte for underleverandørens manglende betaling af moms og skat. I skal altid tjekke, om fakturaen lever op til de lovpligtige fakturakrav. Det gør den, hvis den indeholder:

 • udstedelsesdato
 • fakturanummer
 • underleverandørens cvr-nummer
 • underleverandørens og jeres firmanavn og adresse
 • mængden (antal timer) og arten af det udførte arbejde
 • datoerne for levering af ydelserne
 • pris pr. enhed (timepris) og momsgrundlaget
 • gældende momssats
 • momsbeløb, der skal betales.

4. Få altid udleveret registreringsbevis
I bør kræve, at underleverandørerne fremlægger registreringsbeviser. Beviserne dokumenterer, at de er registreret efter momsloven og kildeskatteloven. I bør også undersøge, om momsregistreringerne fortsat er gældende. Det kan I gøre her.

5. Identifikation på underleverandør og ansatte
I bør få oplyst identiteten (navn og cpr-nummer) på den person, der repræsenterer underleverandøren. Vær samtidig opmærksomme på, om samme person har repræsenteret andre underleverandører.

Samtidig bør I stille krav om, at I skal være bekendt med identiteten (navn og cpr-nummer) på de ansatte, som underleverandørerne anvender, når de arbejder for jer. Arbejder de ansatte flere steder for underleverandøren, kan I også stille krav om at få oplyst det.

Husk også at stille krav om, at underleverandøren til enhver tid skal kunne dokumentere indberetning til Skattestyrelsens e-Indkomstregister omkring samtlige ansatte. På den måde er der sammenhæng mellem underleverandørens indberetninger og de personer, der rent faktisk udfører arbejdet for jer.

Hvis det er påkrævet, at alle ansatte har en gyldig arbejdstilladelse, og underleverandørerne ikke kan eller vil dokumentere dette, bør I ikke købe ydelser fra dem.

6. Stil krav til udlicitering
Hvis den ydelse, I køber, udliciteres til andre underleverandører, bør I stille krav om, at I skal godkende kontrakterne. I kan også stille krav om, at de ydelser, I udliciterer, ikke må videreudliciteres.

7. I hvilke brancher forekommer det?
Skattestyrelsen har erfaring med, at kædesvig kan forekomme blandt leverandører til de fleste brancher.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom, når I indgår en aftale.

8. Disse bilag skal gemmes i 5 år
I skal opbevare fakturaer og alle underbilag til fakturaerne, fx timesedler, oplysninger om underleverandørens ansatte mv., i fem år.

9. Husk selv at undersøge forholdene
I kan gennemføre undersøgelser af underleverandørens forhold (due diligence) og fx anmode om dokumentation for:

 • afregning af moms og A-skatter
 • kapitalforhold
 • ansvarlig ledelse
 • regnskaber
 • kundereferencer.

10. Hvis I bruger udenlandsk virksomhed eller afregningsbilag
Der gælder særlige moms- og skatteregler, hvis I køber ydelser af en udenlandsk virksomhed. Der gælder også særlige momsregler, hvis I udsteder afregningsbilag til jeres underleverandører i stedet for at modtage en faktura.
I kan finde mere om disse særlige regler her.

Læs mere om, hvordan du beskytter din virksomhed her.