Der er åbent for ansøgning til kompensation for faste omkostninger

Der er endnu engang åbnet op for ansøgninger til kompensationsordningen for faste omkostninger, denne gang for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021.

Længe har DRC og DRC's medlemmer stået uforstående over for, at der siden oktober 2020 har været lukket for ansøgning til kompensationsordningen for faste omkostninger. Nu har man fra politisk side gjort noget ved sagen, og Erhvervsstyrelsen har således åbnet op for ansøgninger for perioden fra 1. november 2020 til 28. februar 2021.

Vil du søge kompensation, skal din virksomhed opfylde én eller flere af nedenstående krav jf. de forskellige restriktionsperioder:

· Den nationale nedlukning
Virksomheder i hele landet kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021.

· Restriktioner som forsamlingsforbud, begrænset lukketid (22-lukning), etc.
Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af, hvilken restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.

· Den nordjyske nedlukning
Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november til 26. november 2020.

For alle ansøgere af ordningen gælder, at virksomheden skal dokumentere at miste mindst 30% af sin omsætning i forbindelse med den pågældende restriktion(er).

For en forhåbentlig hurtigere ansøgnings- og behandlingsproces, anbefaler DRC, at du læser denne vejledning inden ansøgning:
Erhvervsstyrelsens vejledning om ansøgning af kompensation for faste omkostninger (virk.dk)

Her kan du ansøge om kompensation for faste omkostninger (virk.dk)

 

Vidste du...

at DRC medlemskontingentet tæller som en fast omkostning ved ansøgning af kompensationsordningen for faste omkostninger? Husk blot an angive kontingentet periodiseret – dvs. delt ud på de måneder, hvor du er ansøgningsberettiget.