DRC fortsætter kampen for Københavns levende kulturby

DRC har netop udarbejdet høringssvar i sagen om den nye forskrift, der skal reducere støjniveauet i indre by. En forskrift, der i værste fald kan betyde nedlukning for de af byens restaurations- og nattelivsforretninger, der ikke kan møde kravene. 

I kampen for at bevare Københavns levende kulturliv, udarbejdede DRC en underskriftindsamling, hvor over 3000 københavnere har skrevet under samt uddybet, hvorfor de heller ikke mener, forslaget er til nytte for restaurationsbranchen og dens gæster.

DRC har siden formuleret et høringssvar, da vi er af den klare opfattelse, at et påbud om etablering af lydsluser og udarbejdelse af støjmålerapporter ikke tjener noget formål, i forhold til de problemer, forvaltningen oplyser eksisterer.

I høringsvaret fremgår det bl.a. ifølge DRC, at:

  • ca. 500 restauranter vil skulle etablere lydsluser og udarbejde støjrapporter, hvis forslaget stemmes igennem.
  • omkostningerne til etablering af lydsluse og udarbejdelse af støjrapporter i gennemsnit vil koste 100.000 kr. Det betyder, at der med forslaget sendes en regning på 50.000.000 kr. til restaurationsbranchen.
  • det er en væsentlig mangel, at man fra forvaltningens side ikke forholder sig kvalitativt til klagerne, men blot nævner et antal.

I DRC mener vi, at det vil styrke demokratiet i beslutningsprocesser, hvis det undersøges grundigere, hvad flertallet af københavnerne ønsker. DRC skal derfor opfordre Københavns Kommune til at prioritere flere ressourcer på at få involveret borgerne, som ikke nødvendigvis er opmærksomme på, at man kan gøre sin stemme gældende på ”bliv hørt”. Det vil i modsat fald risikere, at vigtige beslutninger bliver truffet på et skævt grundlag.

Læs det fulde høringssvar her.