DRC indkalder til generalforsamling 2021

DRC afholder generalforsamling tirsdag den 27. april kl. 09.00-11.30. Som følge af sundhedskrisen afholdes generalforsamlingen som videokonference.

På generalforsamlingen vil du høre DRCs analyse af et turbulent 2020 samt foreningens syn på såvel nærmeste fremtid som, hvad der er brug for på den lange bane, når vi skal genetablere trivsel i branchen.

På generalforsamlingen præsenteres også, på DRCs bestyrelses foranledning, overgangen til nyt kontingentsystem, nye medlemsservices, en ny enhedsuddannelse og andre tiltag, som i et samlet hele skal være med til at bygge ovenpå den serviceplatform og det stærke fællesskab, som DRC står i. Vi håber derfor, at du vil prioritere at deltage den 27. april kl. 9.00 -11.30, da vi står overfor betydelige ændringer, som vi gerne vil have en så bred og åben en drøftelse af som muligt.

Vi er gået gennem en historisk krise sammen, og nu står vi forhåbentlig snart på den anden side, men efterspillet og de følgevirkninger, som vil komme til at præge branchen længe endnu kræver et bredt fællesskab og et stærkt sammenhold.

Tilmeld dig HER og se dagsorden nedenfor. I dagene op til mødet vil du modtage et link til vores virtuelle forsamling.

Dagsorden ordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om DRC’s virksomhed siden sidste generalforsamling
  3. Godkendelse af årsregnskab og budget
  4. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer
  5. Valg/udpegning af op til 5 medlemmer til bestyrelsen efter indstilling fra medlemmerne i regionerne. Det bør tilstræbes, at valgene afspejler foreningens landsdækkende udstrækning.
  6. Eventuelt valg af foreningens kritiske revisor og revisorsuppleant blandt samtlige foreningens medlemmer
  7. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
  8. Tiltrædelse af handlingsplan for organisationen efter forslag fra bestyrelsen
  9. Eventuelt.

Har du spørgsmål til DRC eller noget, du vil have med på dagsordenen, så skriv til os på drc@thehost.dk senest 2 uger før generalforsamlingen.

DRC generalforsamling 2021