DRC: Risiko for skærpede regler

DRC sender her til aften en appel ud til alle medlemmer:

Kære medlemmer

Myndighederne er meget bekymrede over udviklingen i COVID19-smitten og overvejer nu for alvor at skærpe kravene til kvadratmeter, afstand osv. i vores branche.

Meldingen kommer fra “øverste sted” og i DRC beder vi indtrængende om jeres hjælp til, at branchen – ikke mindst restaurationsmiljøet, som der er særligt fokus på – sætter ekstra kræfter ind på at overholde de gældende regler.

Vi er i DRC ikke i tvivl om, at netop vores medlemskreds gør en kæmpe indsats for at overholde reglerne. Den store udfordring er derfor, hvordan vi når ud til den del af branchen som ikke står sammen i vores branchefælleskab. DRC er i dialog med Horesta, der ligeledes har sendt denne information ud til deres medlemmer. Sammen opfordrer vi alle jer medlemmer til at tage kontakt til alle de kollegaer i branchen I kan – ikke mindst i jeres eget nærområde - og spreder budskabet om, hvor vigtigt det er, at de eksisterende reglerne overholdes.

Lykkes vi ikke med dette, risikerer vi, at hele branchen – også dem som i dag gør en kæmpe indsats for at overholde reglerne - må bøde med skærpede regler.

I er naturligvis samtidig velkomne til at henvise til DRC, der meget gerne hjælper med information om gældende regler.

Lad os stå sammen om denne vigtige opgave og sende et klart og tydeligt signal til resten af branchen om, at der IKKE brug for skærpede regler, men derimod, at ALLE overholder de eksisterende.

De bedste hilsner

Torben E. Hoffmann Rosenstock
Direktør