DRC til møde i regeringens Corona-enhed senere i dag

Erhvervsministeriet har indkaldt til møde i dag klokken 16:00, hvor DRC sidder med sammen med en række andre organisationer indenfor turisme- og oplevelsesindustrien. Branchen bløder og der er nu for alvor behov for at få skabt ro om arbejdspladserne i det private, ligesom regeringen har gjort det for det offentlige ansatte.

I forlængelse af de andre initiativer som regeringen har sat i gang er det klart DRCs forventning, at der efter mødet i dag kommer en løsningsmodel på bordet, som vi kan se implementeret hurtigt. Det er af største betydning, at en kommende løsningsmodel ikke differentierer imellem overenskomsttegnede og ikke overenskomstegnede virksomheder – alle virksomheder i branchen skal have samme vilkår og mulighed for at manøvrer igennem denne omsiggribende menneskelige og økonomiske krise, som udbruddet af Corona-virussen har skabt.

BEMÆRK: Regeringen har indkaldt til pressemøde kl. 12.00 vedr. forslag til lønkompensation. Det er vores forventning at detaljerne i en forhåbentlig kommende og tiltrængt lønkompensation vil blive drøftet i Corona-enheden kl. 16.00 i dag.

DRC holder løbende vores medlemmer informeret om drøftelser og udkommet heraf.