DRC udsender anbefalinger til trinvis genåbning af branchen

Hvornår skal restaurationsbranchen genåbne? Og under hvilke forhold er det muligt igen at tage imod gæster? Det er de to helt centrale spørgsmål, som alle i branchen i disse dage afventer svar på.

Der føres i øjeblikket forhandlinger om en trinvis genåbning af Danmark, når dette vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt. Her er der også fokus på en genåbning af restauranter og cafeer.

DRC støtter en genåbning af restauranter og cafeer, men det skal dog ske på nogle vilkår og i et tempo, som ikke ender med at få utilsigtede konsekvenser. Derfor har DRC i tæt sammen med en gruppe medlemmer udarbejdet en række anbefalinger, som vi håber, vil indgå i drøftelserne. Dokumentet rummer både konkrete anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som vi i DRC håber, at man politisk vil lytte til. I modsat fald har vi en reel bekymring for, at en genåbning af restauranter og cafeer kan blive fatal for mange virksomheder.

For vi står i ekstraordinær situation, der rammer branchen ualmindeligt hårdt. I DRC ser vi, at der er en vej igennem krisen, hvis vi i partnerskab med staten får iværksat en række vækstinitiativer og etableret en økonomisk model, som gør det muligt for flest muligt at få genetableret et kundegrundlag.
Vi tror på, at en god portion kreativitet blandt DRC’s medlemmer kombineret med politiske visioner om at søge nye veje, kan blive overskriften på det samarbejde, som skal danne rammen om en genåbning og genrejsning af restaurationsbranchen.

DRC anbefaler:

  1. Forlængelse af hjælpepakker inkl. modelforslag
  2. Fuld momsfritagelse på restaurations- og cateringydelser resten af 2020 – herefter (fra 2021) differentieret momssats på restaurations- og cateringydelser på f.eks. 8 pct. som i Norge eller 12 pct. som i Sverige.
  3. Fuldt skatte- og momsfradrag for virksomheders køb af restaurationsydelser. Dette vil være en vigtig faktor til at skubbe omsætningen på restauranter og cafeer i gang.
  4. Fritagelse for dækningsafgift og midlertidig fritagelse for ejendomsskat.
  5. Reduktion af afgifter, herunder øl-, vin- og spiritusafgifterne, der rammer restauranter og cafeer. Afgifterne fjernes i de kommende 6 mdr. efterfulgt af en reduktion frem mod udgangen af 2021.
  6. Generel lempelse af vilkår for udeservering. Suspendering af de kommunale afgifter for restauranternes og cafeernes brug af arealer til udeservering, som man i nogle kommuner allerede har taget initiativ til, herunder Aarhus og Esbjerg.
  7. Suspendering af betalingslovens § 81 vedr. kontantbetaling. Virksomheder skal selv kunne vælge, om de vil modtage kontanter eller ej. Forslaget understøtter de tiltag, som branchen kan iværksætte for at understøtte en skærpet hygiejneindsats på restauranter og cafeer, ligesom det vil kunne medføre nogle administrative besparelser.

Læs alle DRC’s anbefalinger til regeringen HER

Hjælp DRC med at sprede budskabet
DRC opfordrer alle medlemmer til at dele ovenstående anbefalinger. Derfor har vi samlet et mindre kommunikationsmappe med tekst og video, som I kan bruge, når I deler DRC’s politiske anbefalinger.

Du finder kommunikationsmappen HER