DRC’s vejledning til trinvis genåbning

På baggrund af regeringens vejledning til en genåbning af blandt andet restauranter, caféer og lignende virksomheder, har DRC udarbejdet en Q&A. Den har til formål at beskrive flest mulige forhold, man som restauratør skal være opmærksom på, når man genåbner sin(e) forretning(er).

En væsentlig forudsætning for åbning er, at lokaler og udendørsarealer indrettes på en måde, hvor risikoen for smittespredning minimeres. Først herefter kan der arbejdes med en genåbning af virksomheden for kunder. Dette vil samtidig skabe tryghed for gæster og medarbejdere.

Vejledningen opdateres løbende. DRC opfordrer til, at medlemmerne bidrager til vejledningen ved at dele de initiativer, I iværksætter i branchen, for på bedste vis at dæmme op for smittespredning. Vi modtager gerne jeres gode forslag på mail drc@thehost.dk.

Vejledning til trinvis genåbning