EU-domstol strammer afgørelser om forskelsbehandling

Det er ikke kun de direkte involverede, der kan få dispensation ved ulovlig forskelsbehandling. Det viser en afgørelse fra EU-domstolen i Luxembourg. Få indblik i sagen her, som vedrører afskedigelse i forbindelse med graviditet.

Det er ikke blot den krænkede ved en fyring eller et jobafslag, der kan få kompensation - nu er det også andre påvirkede. Det slår en ny dom fast fra EU-domstolen efter, at en hollansk sag forårsagede, at ikke blot en gravid kvinde, men også personen, der modvilligt gav hende afslag på et job, begge fik tilkendt godtgørelse. Derfor er det også personer udover den direkte krænkede, der kan være omfattet af beskyttelsesreglerne - en såkaldt viktimisering.

I en sag fra juni 2019 havde en gravid kvinde søgt et job i en butik, men havde fået afslag under henvisning til, at hun var gravid i 3. måned. Bestyreren af butikken ønskede at ansætte hende uanset hendes graviditet, men havde ikke fået tilladelse til dette af den HR-ansvarlige i butikskæden.

Da bestyrelsen under samtalen meddelte den gravide, at hun ikke fik jobbet, oplyste bestyreren samtidig, at årsagen var hendes graviditet.
Den gravide anlagde herefter sag mod virksomheden med påstand om 6 måneders godtgørelse.

Dette fik butikskæden til at afskedige bestyreren, hvortil spørgsmålet i sagen var, om bestyreren var beskyttet imod såkaldte 'viktimiseringsforanstaltninger' – i dette tilfælde afskedigelse.

Afgørelsen
EU-domstolen kom frem til, at bestyreren var beskyttet af direktivet efter reglerne om viktimisering, og at det derfor var i strid med direktivet at afskedige den gravide. Afgørelsen blev truffet på baggrund af argumentet om, at en manglende beskyttelse af personer, der vidner eller forsvarer personer, der er krænkede efter direktivet, kunne afskrække ansatte fra at støtte den krænkede arbejdstager i en sag mod arbejdsgiver.

Læs domstolens dom her.