EU hæver loftet for statsstøtte

Efter længere tids forhandlinger hævede EU-kommissionen i går loftet for, hvor meget støtte medlemsstaterne kan udbetale til nødlidende virksomheder. Beløbet hæves fra 22 til 75 mio. kr.

I efteråret valgte EU-Kommissionen at sænke loftet for statsstøtte og dermed for, hvor meget støtte virksomheder kan få i forbindelse med coronakrisen. Det har givet komplikationer med at få godkendt de danske kompensationspakker, som var indrettet efter bestemmelserne fra foråret.

Men nu har EU-Kommissionen igen valgt at hæve loftet, så virksomheder kan modtage op til 75 mio. kroner i hele perioden fra foråret 2020 til sommeren 2021. Det hidtidige loft lød på 22 mio. kroner.

Nogle virksomheder vil stadig rammes af loftet
"Regeringen havde gerne set, at loftet var blevet hævet endnu mere, men når det er sagt, er jeg rigtig glad for, at kommissionen nu har valgt at tredoble loftet,” siger fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen. "Det vil hjælpe flere danske virksomheder, der lige nu er hårdt ramt af nedlukningen som følge af den anden bølge af corona-virus."

Med det nye loft forventer regeringen, baseret på den støtte, der blev givet i foråret, at kunne udbetale en ekstra kompensation på op mod 1,4 til 2,5 mia. kr. Det er dog vurderingen fra Erhvervsministeriet, at der fortsat vil være virksomheder, som bliver ramt af loftet. Det gælder særligt i hotel- og rejsebranchen.

Læs mere om EU's hævede statsstøtteloft (Erhvervsministeriets website)