Få styrket dine lederkompetencer

Har du brug for at få styrket dine lederkompetencer? Med uddannelsen 'Det strategiske lederskab' kan du få viden inden for menneskelig udvikling og adfærd og dermed løftet dit strategiske lederskab.

Uddannelsen 'Det strategiske lederskab' er for ledere i restaurations- og servicebranchen, som ønsker at få styrket sin handlekraft og udviklet evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Uddannelsens indhold:

 • Strategiske teorier og modeller.
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering.
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis.
 • Processer, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen.
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse.
 • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen.

Uddannelsen giver dig kompetencer i at:

 • foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau, i relation til den aktuelle sammenhæng.
 • udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet.
 • deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og ved i egen afdeling at gennemføre strategiunderstøttende forandringer, fx i form af kompetenceudvikling og forandringsledelse.
 • udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der bidrager til sammenhængskraften i organisationen.

Sådan arbejder vi:
Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et proces, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Eksamen og ECTS-point:
Faget afsluttes med en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamen, der tager afsæt i projektrapporten. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Det strategiske lederskab' giver 10 ECTS-point.

Økonomi
Da uddannelsen afvikles på 8,6 uger kan der søges SVU her. (Der skal søges inden studiestart)

Endvidere er der mulighed for at søge midler fra Omstillingsfonden her.

Hvor og hvornår?
Uddannelsen påbegyndes i januar 2020 og afsluttes med en eksamen d. 16. og 17. marts 2020.
Undervisningen foregår i Viby J.

Tilmelding
Tilmeld dig uddannelsen her.

Kontakt:
Har du spørgsmål eller ønsker uddybelse, kan du kontakte:

 • Underviser, Chefkonsulent/lektor Dan Cort Jørgensen på tlf.: 72 28 61 13 eller mail: dcj@eaaa.dk.
 • CEO hos Restaurant Evald & formand for DRC, Jacob Niebuhr på tlf.: 20 42 04 90 eller mail: Jacob@evald.nu