DRC ÅRSDAG 2019

Så er det nu, at du kan tilmelde dig DRC's årsdag samt ordinære generalforsamling, hvor du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende. 

Har du ikke allerede gjort det, så er det nu, at du kan tilmelde dig DRC's årsdag samt ordinære generalforsamling Torsdag den 25. april i Aarhus, hvor du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Placeringen er intet ringere end ARoS Kunstmuseum, når DRC i år inviterer til Årsdag. Vi lægger dagen ud med ordinær generalforsamling efterfulgt af selve årsmødet, hvor DRC sætter fokus på bæredygtighed samt de rekrutteringsudfordringer, som branchen står overfor. For er vi dygtige nok til at fastholde vores medarbejdere? Hvad betyder regeringens nye paradigmeskifte i udlændingepolitiken for branchens muligheder for rekruttering? Og hvordan forholder vi os i branchen til klimadagsordenen og det massive fokus på kød?

Hør Thomas Rode (Kok, Ejer og medstifter af Rigtigmad.dk), Anders Aagaard (Stifter af Madklubben), Kim Rahbek (Stifter af Sticks´n´Sushi, Talsperson for REGA), Dorthe Witting (Copenhagen Concepts) og Jacob Niebuhr (Restauratør, Formand for DRC) debattere kød på menuen og arbejdskraft i branchen.

I DRC håber vi på, at du vil deltage i både generalforsamlingen og årsmødet. Men har du kun mulighed for at deltage i det ene arrangement, er dette også muligt.

Tilmeld dig her.

DAGENS PROGRAM

Ordinær generalforsamling

09:00 – 09:30     Indskrivning og morgenmad

09:30 – 11:30      Gennemgang af dagsorden

11:30 – 12:30       Frokost

Dagsorden for ordinær generalforsamling

Stk. 1. Dagsorden til den ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om DRC’s virksomhed siden sidste generalforsamling
  3. Godkendelse af årsregnskab og budget
  4. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer
  5. Valg/udpegning af op til 5 medlemmer til bestyrelsen efter indstilling fra medlemmerne i regionerne. Det bør tilstræbes, at valgene afspejler foreningens landsdækkende udstrækning.
  6. Eventuelt valg af foreningens kritiske revisor og revisorsuppleant blandt samtlige foreningens medlemmer
  7. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
  8. Tiltrædelse af handlingsplan for organisationen efter forslag fra bestyrelsen
  9. Eventuelt

Som afslutning på den ordinær generalforsamling vil de delegeret blive introduceret til DRC's brancheinitiativ Restauratørenes Garantiordning (REGA) med mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Alle medlemmer der er ajour med årets kontingent, kan tilmelde sig som delegeret. Der kan tilmeldes 1 delegeret pr. medlemsvirksomhed – dog kan koncernmedlemmer tilmelde delegerede svarende til det antal virksomheder, der betales kontingent for – dog max. 4 delegerede.


Officielt Årsmøde

12:30 – 13:00      Indskrivning

13:00 – 13:15       Velkommen v/ DRC’s direktør Torben E. Hoffmann Rosenstock

13:15 – 14:10       Podacst debat 1: Bæredygtighed - Er kød en killer?  v/ Lars Bjerregaard

14:10 – 14:20       Pause

14:20 – 15:15       Podcast debat 2: Arbejdskraft  v/ Lars Bjerregaard

15:15 – 15:20       Tak for i dag

15:20 – 17:00      Netværk og drinks

Se den officielle invitation og program HER