Fødevarestyrelsen gennemfører udvidet kontrol

Fødevarestyrelsen gennemfører i 2018 en række kontrolkampagner, som sætter fokus på specifikke områder – udover den almindelige fødevarekontrol.

Fødevarestyrelsen udvælger de områder, som på baggrund af en risiko- og behovsvurdering, skønnes at have behov for særlig kontrolindsats. Indsatsen skal b.la. komme kendte områdespecifikke problematikker til livs og være med til at afdække og indsamle viden om særlige forhold.

Kontrolindsatserne vil typisk blive gennemført uanmeldt og gerne af en eller flere tilsynsførende. Hvis ikke de gennemføres via ordinær kontrol, kan de foregå som særskilte kontrolbesøg.

Afhængigt af kontrolbesøgets formål, kan kontrollen omhandle prøvetagning, inspektion af de fysiske forhold og kontrol af dokumenter.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du få et overblik over alle planlagte kontrolkampagner i 2018. De kan dog i årets løb omprioriteres og justeres, hvis det viser sig relevant.

Se alle Fødevarestyrelsens kontrolkampagner her.