Fødevarestyrelsen indfører nyt kontrolkoncept

Fødevarekontrollen er som led i et nyt fødevareforlig omlagt. Det betyder, at der nu bliver færre almindelige basiskontroller og flere prioriterede kontroller samt flere målrettede kampagnekontroller.

Fra den 1. januar 2017 har fødevarekontrollen taget udgangspunkt i virksomhedernes individuelle aktiviteter, som betyder, at kontrollen målrettes mere individuelt end tidligere.

Antallet af årlige basiskontroller i den enkelte fødevarevirksomhed fastlægges ud fra en individuel aktivitetsbaseret risikokarakterisering og en individuel behovsvurdering. På baggrund af virksomhedens risikogruppe tildeles virksomheden en standardfrekvens for basiskontrol.

Udover den aktivitetsbaserede risikovurdering foretages der også en individuel behovsvurdering af virksomheden. Ved den individuelle behovsvurdering indgår bl.a. virksomhedens evne og vilje til at overholde fødevarelovgivningen som et element i vurderingen af, om der skal foretages mere eller mindre kontrol af virksomheden.

Er du i tvivl, er du velkomne til at kontakte DRC på 33 15 10 11.