Gastronomi og bæredygtighed i folkeskolehøjde

Restaurationsbranchen stormer frem i hele landet. Ikke desto mindre er efterspørgslen på kokke stadig en realitet, som bl.a. skyldes branchens til tider negative renommé mht. arbejdsmiljø. Virkeligheden er dog den, at det faktisk går godt i branchen – også på dette område. Et nyt nordjysk pilotprojekt vil nu dæmme op for det tilbagevendende ry og målet er at få flere unge til at vælge kokkevejen.

’Gastronomi og Bæredygtighed i restauranterne’ er et pilotprojekt, som udspringer af ønsket om at skabe større interesse for kokkeuddannelsen hos folkeskoleelever i 7., 8. og 9. klasse i Aalborg Kommune.

Bag projektet står DRCs projektpartnere Netværk for Grøn Detail (Miljø- og Energi forvaltningen) samt Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.

Udover at skabe større interesse for branchen, er formålet også at gøre op med nogle af de fordomme, der kan være til kokkefaget.
Slutteligt er bæredygtighedsvinklen en essentiel pointe i projektet, da det falder i tråd med tiden og det, som de unge efterspørger og interesserer sig for. Hermed kan restauranterne også med fordel drage nytte af de unges indsigter og inputs til at øge deres arbejde med bæredygtighed.

I pilotprojektet har otte folkeskoleklasser fra 8. og 9. klasse besøgt otte forskellige restauranter i Aalborg med det formål at afprøve kokkefaget. I alt har seks af DRC’s medlemmer i Aalborg deltaget i projektet.

Forløbet:
Forløbet på de enkelte dage har været tosporet. På det ene spor har eleverne fået stillet en bæredygtighedsudfordring, som de kunne løse i restauranten og efterfølgende på deres skole eller derhjemme.

Udfordringen tager udgangspunkt i at gøre restaurationsbranchen mere bæredygtig, og udfordrer dermed elevernes opfindsomhed. Det andet spor var mere praktisk anlagt – her kom eleverne i køkkenet med en kok, hvor de lærte at samarbejde om gastronomi og faglige teknikker.

Pilotprojektets resultater:
Efter forløbet har eleverne modtaget og udfyldt et spørgeskema om projektet. Besvarelserne viser tydeligt, at udbyttet for de unge har været stort. Et centralt fokuspunkt i forløbet har været FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, hvor 64 % af eleverne svarer, at de har fået et større kendskab til verdensmålene.

At bæredygtighed er relevant, står også klart, da hele 97 % af eleverne mener, at det har betydning, hvorvidt restauranterne tager et bæredygtigt ansvar. Især klima, fremtid og ressourcer går igen som begrundelse for svarene.

Desuden blev de spurgt ind til, om deres interesse for kokkeuddannelsen havde udviklet sig gennem forløbet. Her svarer 81 % af eleverne ja, mens hele 63 % af eleverne svarer, at de enten overvejer eller ved, at de vil søge ind på kokkeuddannelsen.

Også ejerne af restauranterne er begejstrede for forløbet. Flere af dem synes, at ideen med at hive eleverne ud af klasselokalerne er rigtig god, da det kan vise dem, hvordan det er at indgå i et professionelt miljø i en rigtig restaurant - i modsætning til det, de oplever i det klassiske skolekøkken. Derudover er de også meget spændte på, om nogle af elevernes bæredygtige idéer kan implementeres eller modificeres til noget brugbart i fremtiden.

Alle er desuden enige om, at hvis der skal skabes en interesse for kokkeuddannelsen, så skal det ske i restauranterne og ikke mindst i de øverste klassetrin, hvor man kan inspirere udskolingseleverne, før de skal vælge uddannelse.

Fotokreditering: Netværk for Grøn Detail