Har du husket at registrere dig?

Du skal registreres for at kunne købe tobaksvarer til videresalg. Hvis du ikke endnu har gjort det, så har du stadig muligheden. 

Registreringen er en forudsætning for, at du kan købe tobaksvarer til videresalg hos en grossist fra den 20. maj 2019.

Fra 20. maj 2019 gælder sporbarhedskravene i EU for cigaretter og rulletobak. Fra 2024 vil der være de samme krav til øvrige typer af tobaksvarer.

Til trods for den angivne frist den 19. maj 2019, kan du stadig nå det.

Læs mere og registrer dig hurtigst muligt på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.