Har du styr på aldersgrænserne for salg af alkohol?

Sikkerhedsstyrelsen er i år begyndt at føre ekstra tilsyn med danske butikkers overholdelse af aldersgrænserne for salg af alkohol.

Nogle alkoholholdige drikkevarer må sælges til folk på minimum 16 år, mens andre må sælges til folk på minimum 18 år.

Kontrollen fra Sikkerhedsstyrelsen vil foregå således, at en tilsynsførende uanmeldt og anonymt vil komme forbi og observere, hvordan alkoholsalget foregår i din restauration. Efter en tids observation, vil den tilsynsførende give sig til kende og kontrollere, om hvorvidt der er skiltet korrekt med reglerne, og om dine ansatte kender til reglerne.

Overtrædelser af disse regler vil blive meldt til politiet.

Sikkerhedsstyrelsens kontrol udføres på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet, for hvem der har ansvaret og samtidig kan vejlede om reglerne.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.