Kontrol af fiskeimport på restauranter

Fødevarestyrelsen udfører igen i år en kontrolkampagne, der omhandler importørers, speditørers og nu også restaurationers overholdelse af EU's IUU-regler vedrørende import af fisk til Danmark (EU). 

Kampagnen, som løber frem til 1. oktober 2019, skal belyse, hvorvidt der stadig importeres fisk, der ikke er anmeldt og dermed heller ikke kontrolleret i henhold til reglerne.
Du kan derfor risikere at blive kontrolleret med henblik på din restaurations fiskeimport. Det er nemlig restaurationens eget ansvar at registrere importen af aktiviteter korrekt hos Fødevarestyrelsen.

EU's medlemslande er forpligtet til at gennemføre kontrol af al importeret fisk (dog med visse undtagelser, fx. opdrættede fisk, ferskvandsfisk og enkelte andre) for at sikre, at der ikke indfortoldes fiskevarer, som er erhvervet ved ulovligt, ikke-rapporteret eller ureguleret fiskeri (IUU).

Det er internationalt anerkendt, at IUU-fisk udgør en stor del af verdensmarkedet og repræsenterer store fortjenester. Der er dermed også tale om udtalt unfair konkurrence over for virksomheder, som efterlever reglerne, hvis nogle unddrager sig kontrol.

Formålet med kampagnen er:

  • At kontrollere om restaurationer, importører og speditørfirmaer lever op til de forpligtelser, der følger af EU's IUU lovgivning
  • At vejlede restaurationer, importører og speditørfirmaer om IUU-reglerne og baggrunden for reglerne
  • At vejlede restaurationerne, importørerne og speditørerne om deres ansvar for at registrere deres import-aktiviteter korrekt hos Fødevarestyrelsen.
  • At afdække, hvorvidt kampagnen afholdt i 2018 har virket efter hensigten.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en guide til import af fisk fra tredjelande. Få overblikket og læs guiden HER