Hjælp DRC med at sikre branchens ungarbejdere

Den nye regering vil se på, hvorvidt ungarbejdere fortsat må servere alkohol mellem kl. 06.00-22.00. Loven, der blev indført i 2017, risikerer at blive sløjfet, og derfor beder vi dig om at svare på målingen nedenfor, så vi kan vise branchens erfaringer for regeringen.

Den 1. juli 2017 trådte en række ændringer i restaurationsloven i kraft. En af de centrale ændringer var § 27, der gav unge ned til 15 år adgang til at servere alkohol på serveringssteder, hvor hovedformålet er servering af mad. Den 22. august 2019 er DRC inviteret til et evalueringsmøde med myndighederne vedrørende restaurationslovens § 27.

Spørgsmålet om ansættelse af unge i restaurationsvirksomheder har gennem en årrække været en af DRC's vigtigste mærkesager, som DRC gennem årene har drøftet med skiftende erhvervsministre. Vi mener selvfølgelig, at ændringerne bør fastholdes, så branchen fortsat har bedst mulig adgang til arbejdskraft, særligt i højsæsonen hvor mulighederne for et sommerjob f.eks. forbedres.

Derudover er det vores opfattelse, at lovændringen kan give de unge en forsmag på en karriere indenfor branchen, og den derfor også fungerer som reklame for uddannelsesmulighederne. Uddannelsesmuligheder som ellers generelt bliver negligeret.

Det er derfor vigtigt, at vi får så meget feedback som muligt, som vi kan medbringe til mødet. Vi håber derfor, du vil bruge et par minutter på vedlagte spørgeskema.

Besvar spørgeskemaet her.
(Det tager ca. to minutter)