HORESTA og Danmarks Restauranter & Cafeer: Tiden er til et mere hensynsfuldt natteliv

Af Jeppe Herskind, sekretariatschef, Danmarks Restauranter & Caféer og Annette Hyldebrandt, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi, HORESTA

Sommeren er højtid for festivaler, sammenkomster og fester i al almindelighed. Og særligt efter et karantæneforår er det en forløsning for mange at mødes med vennerne og feste, grine og høre musik mens man drikker en dejlig sommerdrink. Desværre er nattelivsvirksomhederne stadig tvangslukkede, og derfor finder mange grupper sammen på havnekajen, åbne pladser og Københavns parker, hvilket er til gene for naboerne.

Danmark har et mangfoldigt og attraktivt natteliv, og der er ingen tvivl om, at det professionelle natteliv er meget savnet særligt hos de unge i denne tid. Unge mennesker har - og vil altid have - et stort behov for at mødes i store grupper og feste og hygge sig. Det kan en Corona-virus ikke ændre på. Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at politiet – både under lock down og efter genåbning af landet – har oplevet en stor stigning i antallet af anmeldelser af støjgener fra naboer til parker, pladser og havnefronter, hvor festerne er flyttet hen særligt efter kl.24, hvor restauranter, barer og værtshuse skal lukke.

I Danmarks Restauranter & Cafeer og HORESTA mener vi, at de professionelle nattelivsvirksomheder er en del af løsningen på, hvordan vi bringer mennesker sammen på en både ansvarlig og ordentlig måde. For festglade gæster, og det der kan følge med en fest, må ikke ske på bekostning af omgivelserne. Vi arbejder for at skabe et spændende oplevelsesudbud og en levende by, som er til for alle. For der er ingen ansvarlig virksomhed, der ønsker at drive forretning på bekostning af sine naboer.

Derfor har vi lavet en 15-punktsplan til et mere hensynsfuldt København. 15-punktsplanen kan læses HER.

Vi mener, at mere kan gøres for at skabe en by i balance, og mange af løsningerne behøver hverken at være omkostningsdrivende eller komplicerede.

Detailhandlens alkoholsalg skal først og fremmest begrænses. Der bør være en grænse for, på hvilke tider af døgnet alkohol kan langes over disken til festglade mennesker. Festen i gaden er nemlig løbet løbsk, og det er denne støj byens beboere er mest plaget af. Og den rammer også virksomhederne. For det er ofte her fingeren bliver peget mod, når der er for meget larm, affald, tis og fulde mennesker i gaderne om natten. De professionelle nattelivsaktører går meget langt for at sikre rene gader, lavt støjniveau via lydsluser og begrænsninger, samt dørmænd der sikrer trygge rammer for gæsterne og festen. Og ingen beværtning må udskænke alkohol til unge under 18 år. Alt dette arbejde er spildt, hvis festglade danskere og besøgende hele natten sidder på kajkanten eller på fortovet med øl, Breezers og spiritus fra kiosker og detailbutikkerne. Vi mener derfor også, at der med fordel kan indføres alkoholfrie zoner i nattelivet, hvor det ikke er tilladt at drikke alkohol, og hvor der samtidig også laves begrænsninger for gennemkørende larmende trafik.

Politiet har under COVID-19 vist, at det er muligt at øge synligheden og være talstærkt tilstede i gadebilledet for at sikre afstand, og at vi alle har passet på hinanden. Og det er noget, der virker. For vi ved, at politiets tilstedeværelse i nattelivet har en præventiv effekt på graden af vold og uhensigtsmæssig adfærd og bidrager til at øge trygheden for borgerne. Der er derfor meget at hente her, hvis der afsættes flere midler til et synligt politi i gadebilledet. Samtidig skal vi have mange flere Natteværter på gaderne.  Når Natteværterne sørger for at sende unge alt for berusede teenagere sikkert hjem med en taxi eller snakker larmende gæster til ro, så giver det mere tid til politiet, så de kan tage sig af de mere alvorlige myndighedsopgaver, som ligger hos dem. Mere politi og flere Natteværter er derfor en nødvendig del af løsningen til et natteliv i balance.

Både beboere og det professionelle natteliv har længe savnet en politisk prioritering af at skabe bedre rammer for byens beboere og vores byliv. Vi ønsker alle en livlig og attraktiv by, hvor byrummene bruges, og de skønne steder nydes. Vi frygter, at beboerne, når nattelivet igen åbner op, fortsat skal møde de udfordringer med skrald og efterladenskaber som byens gæster har efterladt.

Vi glæder os til at få festen tilbage i ordentlige rammer i de professionelle nattelivsvirksomheder. Vi mener, at tiden er til, at vi får set på, hvilke løsninger der skal til for, at vi i fællesskab kan skabe et mere ansvarligt og hensynsfuldt natteliv.