Husk at afregn ubrugte feriepenge

Hvad gør du, hvis din medarbejder ikke har brugt alle fem ugers ferie? Som arbejdsgiver er du forpligtet til at opgøre antallet af ubrugte feriedage pr. 30. september efter ferieårets udløb, og afregne ubrugte feriedage til Arbejdsmarkeds Feriefond.

Sidste frist for rettidig indbetaling af de uhævede feriepenge fra ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019 er den 15. november 2019

Uhævede feriepenge, der ikke er indberettet og indbetalt senest den
15. november 2019 tillægges en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Kontant udbetaling af feriegodtgørelse
Det er ifølge ferieloven ikke lovligt at udbetale feriepenge til medarbejderen, uden at ferien afvikles. Heller ikke selvom parterne er enige om det.

Der er dog muligheder for kontant udbetaling af feriepenge under visse betingelser ved småbeløb, 5. ferieuge, feriehindringer og fratrædelsessituationer.

Privat feriefond 
Hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst mellem Horesta og 3F, skal de uhævede feriepenge afregnes til den feriefond, som fremgår af overenskomsten.

Har du spørgsmål og ønsker uddybelse på ovenstående, kan du kontakte DRC's chefkonsulent Kasper Kruse Kolenda på mail: kas@thehost.dk, eller på tlf.: 88 93 94 10.