Hvad betyder Brexit for din forretning?

Handler du med Storbritannien? Eller har du medarbejdere fra Storbritannien? Så skal du være opmærksom på, at told- og skattereglerne kan ændre sig for Storbritannien, når de med udgangen af marts forlader EU. 

Når Storbritannien den 29. marts træder ud af EU, vil landet være et tredjeland i forhold til EU. Hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der handler med Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med tredjelande. Det betyder, at hvis du enten køber og/eller sælger varer fra Brexit-landene, så vedrører ændringerne din forretning. Det samme gælder, hvis du har ansatte fra Storbritannien. DRC opfordrer derfor til, at du allerede nu at gøre dig klart, hvilke regler og processer der gælder for sin forretning i forbindelse med Brexit.

For at imødekomme danske virksomheders behov for konkret information om, hvad et no deal-scenarie betyder for virksomhedernes told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, har Skattestyrelsen og Toldstyrelsen i fællesskab udarbejdet en digital folder med titlen ”Handel med Storbritannien efter Brexit”.

Du kan desuden holde sig orienteret på skat.dk/brexit, hvor Skatteforvaltningen løbende opdaterer vejledningen om told-, skatte-, afgifts- og momsforhold ved handel med Storbritannien.