Hvornår må du dele billeder med gæster på?

Livagtige billeder, taget i baren, restauranten eller på caféen bruges ofte i restaurationers markedsføring. Men hvad er egentlig reglerne for brugen af de billeder, hvor gæster fremgår?

Hvornår kræves der samtykke fra de gæster, der optræder på dine billeder, som du vælger at dele på hjemmesiden, de sociale medier eller lignende?

Ifølge Datatilsynet har reglerne indtil nu været, at såkaldte ’situationsbilleder’ har kunnet offentliggøres uden samtykke, mens portrætbilleder derimod har krævet samtykke. Dog har den sondring ofte været svær at foretage. Derfor har Datatilsynet nu udmeldt, at denne praksis fremadrettet ændres.

På Datatilsynets hjemmeside fremgår følgende beskrivelse:

Der findes ingen specifikke databeskyttelsesretlige regler om offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer. Når du (den dataansvarlige) vil offentliggøre et billede på internettet med identificerbare personer, er det afgørende, at du gør dig klart, hvad dit grundlag for at offentliggøre billedet er.
Har du f.eks. fået lov af personen på billedet? Behandling af personoplysninger kan nemlig blandt andet ske, hvis personen på billedet har givet sit samtykke til det.
Et helt almindeligt billede af en gæst (den registrerede) kan imidlertid godt bruges, hvis du som dataansvarlig har en legitim interesse i at offentliggøre billedet - og hvis denne interesse vel at mærke overstiger den registreredes interesser eller rettigheder (Afvejningsreglen).

Derfor skal du se på følgende:

  • Karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget.
  • I hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen.
  • Vurderer om personerne på billedet med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ifm. offentliggørelse.
  • Alderen på personen på billedet skal også tages i betragtning.
  • Hvilke indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på billedet.

Eksempler på billeder, der normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende.
  • Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed.
  • Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lignende.

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside her.