Hvornår skal en medarbejder i karantæne?

DRC får flere henvendelser på, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig, hvis der har været en gæst på ens restauration, der efterfølgende er testet positiv, eller hvis en medarbejder har været i kontakt med en smittet person.

Det kan være svært at navigere rundt i retningslinjerne, for hvornår en medarbejder skal i karantæne, eller hvad man skal gøre, hvis en gæst bliver testet positiv. DRC giver dig her en guide til, hvornår medarbejdere skal i karantæne, og hvad du skal gøre som arbejdsgiver.

Retningslinjerne for håndtering af sygdom og symptomer

I retningslinjerne for restauranter, cafeer mv. står følgende beskrevet omkring håndtering af sygdom og symptomer:

  • Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
  • Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
  • Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.

Hvis man har haft en gæst, der efterfølgende skulle vise sig at blive testet positiv for COVID-19, er det ikke ensbetydende med, at de medarbejdere der var på arbejde den pågældende dag sendes i karantæne. Derimod bør man sikre en grundig rengøring af de områder, hvor den pågældende gæst har befundet sig.

Ligeledes bør medarbejdere med milde symptomer på COVID-19 ikke møde på arbejde. Milde symptomer indebærer ofte feber, vejrtrækningsproblemer og tør hoste. Læs mere om symptomer i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Centralt i de ovenstående punkter for håndtering af sygdom og symptomer er, hvornår man betragtes som nær kontakt ifølge Sundhedsstyrelsen.

Definition på nær kontakt og medarbejder i karantæne

Hvis en medarbejder er testet positiv for COVID-19, skal personen være i karantæne indtil 48 timer efter symptomophør. Her har medarbejderen ret til løn, og arbejdsgiveren vil få lønrefusion fra første sygedag i henhold til lov nr. 212 fra 17. marts 2020.

Derudover bør personer, der har været i ”nær kontakt” med personer testet positiv for COVID-19 også gå i selvisolation og booke tid til en test. Der er dog klare retningslinjer for, hvornår en person anses som nær kontakt, og dermed også for hvornår en medarbejder ikke skal møde på arbejde. Følgende personer betragtes af Sundhedsstyrelsen som nære kontakter:

  • Personer, som bor sammen med en smittet person
  • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
  • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
  • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 sammenhængende minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
  • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Den pågældende skal have været i kontakt med en smittet person 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal du have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at vedkommende fik taget testen.

Personer, der bor sammen med en person, som er defineret som en nær kontakt (fx fordi personen har været nær kontakt til en kollega, som er testet positiv), behøver ikke blive hjemme og isolere sig, før det er bekræftet med test, at den nære kontakt rent faktisk er blevet smittet. Hvis testen er positiv betragtes øvrige personer i husstanden derefter som nære kontakt og iværksætte selvisolation og blive testet.

Du kan finde mere information om, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt og generelt om smittesporingen i Sundhedsstyrelsens vejledning HER.

Spørgsmål til kontaktsporing eller tests kan du ringe til myndighedernes Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11. Øvrige spørgsmål kan ske til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33.

Du kan desuden finde mere information omkring de ændrede regler for refusion af sygedagpenge som følge af COVID-19 på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside HER.