Justering i aftale til selvstændige

Den 9. februar 2021 kom en ny forbedret aftale til selvstændige. Kompensationsmulighederne for selvstændige blev forbedret med tilbagevirkende kraft til den 9. december 2020, bl.a. med en forhøjelse af kompensationen og en lempelse af minimumskrav til omsætning. For selvstændige, der har ansatte, blev kompensationsloftet i selvstændigordningen forhøjet til 33.000 kr. om måneden. For andre selvstændige blev loftet til 30.000 kr. til dækning af de meromkostninger, der følger af den lange nedlukning.

Aftalen fra sidste uge bliver nu justeret, så virksomheder kan få forhøjet kompensation, selvom der er blevet trukket mere end 23.000 kr. ud de sidste måneder.

Problemstillingen var, at den selvstændige ikke måtte trække mere end 23.000 kr. ud til sig selv hver måned. Det har betydet, at visse selvstændige, der i god tro allerede har trukket mere end det beløb ud til sig selv i fx december, er havnet i vanskeligheder og ikke kunne få del i det forhøjede kompensationsloft. Det betyder, at kravet om max 23.000 kr. først gælder fra den 1. februar 2021. Det vil medføre, at det vil være muligt at modtage den forhøjede kompensation, selvom man har trukket mere end 23.000 kr. ud i december og/eller januar.

Justeringen af aftalen betyder, at det fra 1. februar 2021 er et krav, at den selvstændige fremadrettet ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats er modtaget.

Få mere information om selve aftalen HER eller læs nyhed på Erhvervsministeriets website HER.

Der er endnu ikke åbent for ansøgninger til den nye forbedrede pakke. Når der åbnes for at ansøge og genansøge, vil du kunne læse mere på Virksomhedsguiden HER.