Justeringer til aftalen om lønkompensation

Senest opdateres den 16. marts kl.10:30

Der er nu kommet afklaringer og enkelte ændringer på flere vigtige punkter i aftalen om lønkompensation. I DRC’s perspektiv, er alle tilføjelserne og ændringerne en væsentlig forbedring af trepartsaftalen.

På DRC's og andre erhvervsorganisationers opfordring, har regeringen indvilliget i at justere i ordningen, hvilket sikrer en øget fleksibilitet for virksomhederne. Der er dog fortsat behov for præciseringer på flere områder, men disse forventes at blive afklaret i forbindelse med, at Erhvervsministeriet senere på ugen udarbejder en bekendtgørelse, som kan træde i kraft i næste uge, hvorefter der kan søges om lønkompensation på virk.dk.

Vi har pt. fået besvaret spørgsmål, hvilket betyder følgende:

  • Fyringer varslet den 9. marts eller senere kan godt gennemføres, og virksomheden kan herefter indtræde i ordningen. Således kan  medarbejdere ikke afskediges imens virksomheden er på ordningen.
  • Virksomheden kan til en hver tid træde ud af ordningen, skulle det blive nødvendigt at afskedige medarbejdere. Dette betyder IKKE, at virksomheden bliver fratrukket den lønkompensation, virksomheden allerede har modtaget. Man vil dermed ikke kunne modtage lønkompensation fremadrettet, men det bagudrettet beholder virksomheden.
  • Definitionen på fuldtidsansatte vs. timelønnede er nu ændret, således at en fuldtidsansat nu er defineret som en funktionær, som dækkes med 75 pct. svarende til maksimalt 23.000 kr. om måneden. Timelønnede er dermed medarbejdere, der ikke er ansatte som funktionærer, hvilket giver 90 pct. lønkompensation svarende til maksimalt 26.000 pr. måned. Hvordan opgørelsen af timeløn skal foregå i praksis er stadig uvist, men er under behandling i Erhvervsministeriet.

Få et overblik over hele aftalen i DRC's vejledning HER, der indeholder al den information, som på nuværende tidspunkt er sendt ud af Erhvervsministeriet.