Branchemøde – Chikane og krænkende adfærd i restaurationsbranchen

I DRC arbejder vi for at fremme en restaurationsbranche fri for chikane og krænkende adfærd.

Det er et emne, der sideløbende med corona har fyldt meget i medierne og som vi over en årrække har haft stor opmærksomhed på i DRC.

Selvom vi lige nu står over for nedlukning, fokus på kompensationsmuligheder, hjemsendte medarbejdere og alt hvad corona-pandemien bærer med sig, har vi fortsat fokus på, at vi skal passe på branchens medarbejdere og vise, at branchen fortsat er et rart og trygt sted at arbejde og være i.

I DRC arbejder vi for at fremme en samfundsansvarlig restaurationsbranche, og derfor vil vi gerne inviterer dig og andre restauratører til et branchemøde om chikane og krænkende adfærd i branchen. Her ønsker vi en fælles drøftelse på tværs af branchen om en skærpet indsats på området, for sammen at ændre kulturen og forbedre arbejdsmiljøet i branchen.

For at give os et bredere indblik i den nuværende situation i branchen, får vi besøg af antropolog og institutleder på Institut for Antropologi på Københavns Universitet, Bjarke Oxlund. Bjarke Oxlund har forsket i krænkelseskultur i netop restaurationsbranchen.

På mødet vil vi også præsentere DRC’s vejledning om, hvordan du kan forebygge og opspore chikane og krænkende adfærd i din virksomhed.

PROGRAM

Kl. 13:00 Velkomst og introduktion
Kl. 13:10 Ekspertoplæg: Branchespecifikke data og karakteristika
v. antropolog Bjarke Oxlund
Kl. 13:45 Vejledning om chikane og krænkende adfærd
Kl. 14:15 Fælles drøftelser om konkrete initiativer
Kl. 14:50 Opsamling

TILMELD DIG HER

Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på tilmeldingen og et link til mødet.