Invitation: Opsigelse af overenskomsten mellem Horesta & 3F

Hvis du er omfattet af overenskomsten mellem Horesta og 3F, men ønsker at opsige denne, til genforhandling eller til frigørelse, skal du være opmærksom på, at sidste frist for opsigelse er udgangen af november i år. Opsigelsen skal være forbundet i hænde senest 29. november d.å.

Da opsigelse af en overenskomst ikke fungerer på samme måde som opsigelse af aftaler generelt, afholder DRC møder om problemstillingen. Møderne forventes at vare ca. to timer, hvor hele proceduren gennemgås, og hvor du får skabeloner til den nødvendige korrespondance.

Dato og tid for møderne er endnu ikke fastlagt, men de afholdes som udgangspunkt i Odense, Aarhus og København i slutningen af september.
Datoen for mødet i Aarhus er dog fastlagt til den 25. september 2019.

TID OG STED:

  • København
    Dato og tid følger
  • Odense
    Dato og sted følger
  • Aarhus
    Onsdag d. 25. september

Tilmeld dig

Deltagelse i møderne er gratis, men tilmelding er nødvendig senest én uge før mødets afholdelse.
Tilmeld dig på mail: dgp@thehost.dk eller på telefon: 3325 1011.