Kompensation i konflikt med EU-regler

Inden åbningen til ansøgninger for kompensation for faste omkostninger, udsendte Erhvervsministeriet ændringer til bekendtgørelsen om ordningen. Særligt én ændring vil få stor betydning for mange virksomheders mulighed for at få fuld udnyttelse af kompensationsordningen.

EU-regler ser ud til at komme til at få en central rolle hos mange virksomheder, der søger om kompensation for faste udgifter. Erhvervsministeriet udsendte onsdag den 8. april en ændring til bekendtgørelsen, hvori det blev gjort klart, at virksomheder, hvis seneste resultat var negativt, reduceres i virksomhedens kompensation for faste omkostninger. Reduktionen beregnes som en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på tre måneder, multipliceret med virksomhedens procentvise kompensation for faste omkostninger.

Erhvervsstyrelsen giver følgende eksempel i deres vejledning:

Det betyder, at hvis du har faste omkostninger for 100.000 kr. og du vil få 50 pct. i kompensation, svarer kompensationen til 50.000 kr. Hvis dit seneste resultat viser et årligt driftsunderskud på 10.000 kr., vil beløbet blive delt med 4, for at afspejle kompensationsperioden, og 50 pct. af det beløb vil blive fratrukket kompensationsbeløbet.

I det tilfælde vil du få: 100.000 kr. x 50 % - (10.000 kr. / 4) x 50 % = 48.750 kr. i kompensation.

Det er EU-regler om statsstøtte, der har betydning for denne modregning. DRC har forhørt sig omkring disse sene ændringer, og ingen erhvervsorganisationer har været orienteret om konflikten med EU-reglerne, hvorfor det kommer som et stort chok.

Tal fra Danske Revisorer (FSR) viser, at 37 pct. af danske virksomheder i 2019 havde underskud, og dermed påvirker ændringen rigtig mange virksomheder. Derfor vil der være stort fokus fra mange parters side om at få set på mulige løsninger på problemstillingen.

DRC erfarer, at problemstillingen også diskuteres ved partiernes forhandlinger om udvidelse og justeringer af hjælpepakkerne, og håber derfor, at der vil være politisk vilje til at finde en løsning for de mange virksomheder, som vil blive påvirket af disse ændringer. Mange i restaurationsbranchen kan blive ekstra hårdt ramt af ændringerne, hvorfor DRC følger sagen tæt.

Hele bekendtgørelsen med ændringer til ordningen kan findes HER.