Kompensationsordning til selvstændige

Kompensation som selvstændig.

Du har mulighed for at søge kompensation, hvis du har haft omsætningsnedgang på grund af Covid-19.

For at søge skal du bl.a. have en ejerandel på mindst 25 % og selv arbejde i virksomheden.

Læs mere her:

Vejledning: Kompensation til selvstændige | Virksomhedsguiden

Dine muligheder for kompensation

Du kan søge kompensation for forskellige perioder, alt efter om du forventer eller har oplevet et tab i din omsætning, eller hvis du har været berørt af restriktioner. Herunder kan du se dine muligheder.

Alle virksomheder med et omsætningstab på mindst 30 %. Du kan søge kompensation for følgende perioder:

  • Fra 1. marts til 30. juni 2021
  • Fra 9. december 2020 eller 1. januar 2021 til 28. februar 2021

Alle virksomheder med et omsætningstab på mindst 45 % fra 1. juli til 30. september 2021. Du skal derudover leve op til ét af følgende krav:

  • Du er omfattet af forbud mod at holde åbent
  • Du har mindst én fuldtidsansat, som hverken må være en ejer eller ægtefælle til en ejer
  • Du har modtaget kompensation for faste omkostninger.

Forhøjet kompensation fra 9. december 2020 til 28. februar 20.

Kompensationsbeløbet for tabt omsætning er blevet forhøjet. Det betyder, at hvis du allerede har modtaget kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021, kan du opnå forhøjet kompensation ved at indsende en separat ansøgning.

Erhvervsstyrelsen vil i ansøgningen modregne det kompensationsbeløb, du allerede har modtaget for perioden.

Hvor stor er kompensationen?

Hjælpepakken udgør i princippet 90 % af omsætningstabet, men kan ikke overstige et beløb på hhv. 30.000 og 33.000 kr. pr. måned.

Kompensationen udgør dog det dobbelte, hvis den selvstændige, der driver sin virksomhed i personligt regi, har en medarbejdende ægtefælle.

For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet i den tvangslukkede periode, dog stadig til max beløbet.

For lønansatte ægtefæller med en ansættelseskontrakt kan der søges om kompensation via ordningen for lønkompensation.

Der skal ved ansøgningen afgives en tro- og love- erklæring om, at betingelserne for kompensation til selvstændige er opfyldt. Der er ikke krav om revisorbistand i forbindelse med ansøgningen.