Kompensationsordning til selvstændige

Senest opdateret den 16. april 2021

Justering i aftale til selvstændige

Selvstændige, der har oplevet et omsætningstab som følge af coronavirus/covid-19, kan søge om kompensation for én eller flere definerede perioder imellem 1. september 2020 og 30. april 2021. Det er nu muligt at søge kompensation for perioden 1. marts til 30. april 2021.

Reglerne vedrørende indkomstloftet i kompensationsordningerne for selvstændige justeres. Ændringen betyder, at selvstændige mv., som har haft en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020, men som er hårdt ramt af den nuværende nedlukning i 2021, får adgang til kompensation for tabt omsætning eller indkomst fra og med den 9. december 2020.

Den 9. februar 2021 kom en ny forbedret aftale til selvstændige. Kompensationsmulighederne for selvstændige blev forbedret med tilbagevirkende kraft til den 9. december 2020, bl.a. med en forhøjelse af kompensationen og en lempelse af minimumskrav til omsætning. For selvstændige, der har ansatte, blev kompensationsloftet i selvstændigordningen forhøjet til 33.000 kr. om måneden. For andre selvstændige blev loftet til 30.000 kr. til dækning af de meromkostninger, der følger af den lange nedlukning.

Læs aftaleteksten her: Hjælp til selvstændige

Aftalen fra sidste uge bliver nu justeret, så virksomheder kan få forhøjet kompensation, selvom der er blevet trukket mere end 23.000 kr. ud de sidste måneder.

Problemstillingen var at den selvstændige ikke måtte trække mere end 23.000 kr. ud til sig selv hver måned. Det har betydet, at visse selvstændige, der i god tro allerede har trukket mere end det beløb ud til sig selv i fx december, er havnet i vanskeligheder og ikke kunne få del i det forhøjede kompensationsloft.

Det betyder, at kravet om max 23.000 kr. først gælder fra den 1. februar 2021. Det vil medføre, at det vil være muligt at modtage den forhøjede kompensation, selvom man har trukket mere end 23.000 kr. ud i december og/eller januar.

Justeringen af aftalen betyder, at det fra 1. februar 2021 er et krav, at den selvstændige fremadrettet ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats er modtaget.

Læs nyhed her på Erhvervsministeriets website: Aftalepartier justerer aftale til selvstændige

Den reviderede ordning for selvstændige er nu åben for ansøgninger.

Hvis du allerede har søgt, skal du indsende en ny ansøgning. Hvis du har søgt, men ikke modtaget et svar på din ansøgning, så skal du vente med at søge igen, til din ansøgning er færdigbehandlet.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline på 70 80 90 89. Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00.

Ansøgning indsendes via virk.dk.

Hvad er betingelserne?

Det grundlæggende krav for hjælpepakken til selvstændige er, at virksomhedens omsætning i kompensationsperioden bliver mindst 30 % lavere, end den ville have været under normale forhold.

Omsætningsfaldet på 30 % skal opgøres i forhold til den såkaldte referenceperiode, som er en tilsvarende periode sidste år. Herudover skal virksomheden i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 8.000 kr. om måneden i kalenderåret 2019 og må ikke have mere end 25 fuldtidsansatte opgjort i årsværk.

Hvor stor er kompensationen?

Hjælpepakken udgør i princippet 90 % af omsætningstabet, men kan ikke overstige et beløb på hhv. 30.000 og 33.000 kr. pr. måned.

Kompensationen udgør dog det dobbelte, hvis den selvstændige, der driver sin virksomhed i personligt regi, har en medarbejdende ægtefælle.

For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet i den tvangslukkede periode, dog stadig til max beløbet.

For lønansatte ægtefæller med en ansættelseskontrakt kan der søges om kompensation via ordningen for lønkompensation.

Kompensation for omsætningstab og lønkompensation for ansatte

Der kan godt søges om kompensation for omsætningstab samtidig med, at der søges om lønkompensation for medarbejdere, der sendes hjem med fuld løn, eller om dækning for virksomhedens faste omkostninger.

Der skal ved ansøgningen afgives en tro- og love- erklæring om, at betingelserne for kompensation til selvstændige er opfyldt. Der er ikke krav om revisorbistand i forbindelse med ansøgningen.