Må gæsterne danse til et bryllup?

I forbindelse med retningslinjerne for arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet har DRC modtaget mange henvendelser, som vi nu har samlet og besvaret her.

I denne specielle tid med COVID-19 opstår der ofte spørgsmål, hvor svarene først kan gives, når myndighederne har defineret dem. Hos restauratørerne har dette blandt andet ført til megen tvivl og usikkerhed omkring væsentlige punkter i retningslinjerne for arrangementer, undtaget forsamlingsforbuddet.

Derfor giver DRC her svar på nogle af de mest stillede spørgsmål, vi får i øjeblikket.

Er det lovligt at danse til en bryllupsfest?
Ja, men du skal være opmærksom på, at adgangen til at være forsamlet flere end 50 personer forudsætter, at deltagerne i festen – set over hele festen – for det meste sidder ned. Det gælder dog ikke, hvis festen afholdes i private boliger og haver, knyttet til stedet.

Der kan derfor godt være tale om en fest, hvor deltagerne for det meste sidder ned, selv om der bliver danset brudevals, og selvom der bliver danset sidst på aftenen/ud på natten.

Hvad indebærer kravet om, at der kun må deltage flere end 50 personer til fester, hvis de ’for det meste’ sidder ned?
Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. For så vidt angår fester, der afholdes andre steder end i privaten, er det som udgangspunkt kun lovligt at samles flere end 50 personer, hvis deltagerne i festen for det meste sidder ned.

Der er tale om en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i det samlede arrangement – det er således ikke et krav, at deltagerne sidder ned under hele arrangementet. Man kan derfor godt holde f.eks. en fødselsdagsfest, en studenterfest, en konfirmation eller et sølvbryllup, hvor gæsterne står op under velkomsten, sidder ned under middagen, og hvor der ud på aftenen er mulighed for at danse.

Må vi have live-musik?
Ja, der må gerne være live-musik i restauranten, cafeen og på værtshuset. Det kræver dog, at gæsterne sidder ned, og at der sikres minimum 2 meters afstand mellem publikum og de optrædende. Ligesom på spillesteder er der altså fortsat forbud mod koncerter med stående publikum.

Generelt opfordres man til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne vedrørende hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Anbefalingerne kan findes HER.

Overtrædelse af midlertidige restriktioner for lokaler og lokaliteter
Hvis erhvervsdrivende, i de tilfælde, hvor det er muligt at holde åbent under visse nærmere betingelser, ikke overholder restriktionerne, er bøden som udgangspunkt 3.000 kr. i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenfor). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde eller derover.

Vi opfordrer desuden alle til at holde løbende øje med Rigspolitiets guide til forsamlingsforbuddet. Guiden kan findes her HER.

Læs også DRCs guide til hele genåbningsfasen, der løbende bliver opdateret, HER.

Har du yderligere spørgsmål til afholdelse af arrangementer, eller andet vedrørende forsamlingsforbuddet, er du velkommen til at ringe til DRCs sekretariat på tlf.: 33 25 10 11 eller sende en mail til: drc@thehost.dk.