Coronapas og gæster

Coronapas
Det skal særligt bemærkes, at der nu nu stilles krav om fremvisning af coronapas, men kun ved indendørsservering. Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende :
1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest. Antigentest foretaget som superviseret selvtest på uddannelsesinstitution indgår i coronapas som dokumentation for test.

Gæster undtaget fra coronapas
For gæster der oplyser, at de er undtaget for coronapas, skal der ske en vurdering af troværdigheden af gæstens udsagn. Der gælder efter de gældende regler ikke et dokumentationskrav. Gæsten skal eksempelvis ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet om fremvisning af coronapas. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme gæsten til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med gæsten. Som serveringssted overholder man således i disse tilfælde forpligtelsen om alene at tillade adgang for kunder mv., der overholder kravet om coronapas, hvis det fremstår troværdigt, at kunden mv. er undtaget fra kravet om coronapas.

Serveringssteder kan leve op til sin forpligtelse ved eksempelvis at have beskrevet en proces for, hvordan medarbejderne skal håndtere fremvisning af pas og/eller har noteret ved hvilke borde, der er gæster uden pas. Eller gæsten kan kvittere for, at gæsten har oplyst, at vedkommende er fritaget for pas.

Hvis en gæst har en gyldig test når denne sætter sig indendørs, hvad sker der så, hvis testen udløber under besøget?
Gæster som vil sidde indendørs skal kunne forevise et coronapas ved ankomsten. Coronapasset forevises til personale eller andre personer som er tilknyttet lokaliteten. Der gælder ikke et krav om at coronapasset skal forblive gyldigt i hele den periode hvor gæsten opholder sig i lokalet. Gæsten skal med andre ord ikke forlade stedet, hvis dennes coronapas udløber mens de besøger restaurant, café mv., så læmge deres coronapas var gyldigt da de satte sig.

Skal medarbejderne vise coronapas?
Nej, det er ikke et krav fra myndighedernes side, at dine medarbejdere kan fremvise negative tests/coronapas.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk