Coronapas og gæster

Der gælder krav om fremvisning af coronapas på restauranter, barer, caféer og øvrige serveringssteder ved servering i lokaler. Ved udendørs servering er det ikke et krav at have coronapas. Gæster og lignende skal kunne fremvise coronapas ved ankomsten til et lokale eller et udendørs areal, der er omfattet af krav om coronapas for at få adgang. Der er udviklet en ny coronapas-app, som er en mere simpel løsning til kontrol af coronapasset. Gæsterne kan fortsat mod forevisning af ID benytte de eksisterende løsninger som fx MinSundhed-appen, sundhed.dk og sms-dokumentation fra hurtigtest (antigentest).

Særligt om coronapas
Der er endvidere enighed om, at der skal indføres en dokumentationsordning for undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas. Ordningen skal implementeres hurtigst muligt i juni måned for at sikre en mere hensigtsmæssig kontrol for både de undtagne borgere samt for erhvervs- og kulturliv.

Gyldigheden af negative PCR-tests som et gyldigt coronapas ændres pr. 1. juli 2021, så en PCR-test vil være gyldig i 96 timer (i dag 72 timer)

Gyldigt coronapas

  • Coronapas ved COVID-19 test. Vær opmærksom på, at passet kun er gyldigt, hvis man er testet negativ inden for de seneste 72 timer fra testen er foretaget. Pr. 1. juli 2021 vil en PCR-test være gyldig i 96 timer.
  • Coronapas ved dokumentation for tidligere smitte med COVID-19 ved at vise testsvaret fra en positive PCR-test. Den positive test vil være gyldig som dokumentation 14 dage efter den positive test og 8 måneder frem.
  • Coronapas ved påbegyndt vaccinationsforløb. Det første vaccinationsstik mod COVID-19 kan anvendes som gyldigt coronapas fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.

Gæster undtaget fra coronapas

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test er undtaget for krav om test og coronapas. Fra den 1. juli 2021 bliver det et krav, at disse borgere kan fremvise dokumentation for deres udtagelse. Dokumentationen udstedes af de kommunale borgerservicecentre. Kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om gæsternes og kontrollanternes pligter i forbindelse med coronapasset og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne. Hidtil har undtagelse beroet på en vurdering af troværdigheden af gæstens udsagn. Det har dog vist sig at være uhensigtsmæssigt både for gæsten, der kan opleve at blive mistænkeliggjort, og for kontrollanterne, som i visse situationer har haft svært ved at vurdere, om gæstens udsagn er korrekt.

Dokumentationen vil blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specificeret liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse, og listen fremgår af erklæringen.

Du kan læse mere om den nye ordning her

Ordningen om dokumentation for undtagelse for test og coronapas er en del af Aftale om yderligere udfasning af restriktioner fra d. 11. juni.

Hvis en gæst har en gyldig test når denne sætter sig indendørs, hvad sker der så, hvis testen udløber under besøget?
Gæster som vil sidde indendørs skal kunne forevise et coronapas ved ankomsten. Coronapasset forevises til personale eller andre personer som er tilknyttet lokaliteten. Der gælder ikke et krav om at coronapasset skal forblive gyldigt i hele den periode hvor gæsten opholder sig i lokalet. Gæsten skal med andre ord ikke forlade stedet, hvis dennes coronapas udløber mens de besøger restaurant, café mv., så læmge deres coronapas var gyldigt da de satte sig.

Skal medarbejderne vise coronapas?
Nej, det er ikke et krav fra myndighedernes side, at dine medarbejdere kan fremvise negative tests/coronapas.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk