Moms- og skattetjekket sparer tid og giver større tryghed

Har du en lille eller mellemstor virksomhed? Så kan du nu lade en revisor eller skattefaglig rådgiver gennemgå dit regnskab i forbindelse med selvangivelsen. Med moms- og skattetjekket kan du få rettet typiske fejl. Det giver tryghed og frigør tid til andre opgaver.

Inden du som virksomhed indberetter din selvangivelse, kan du få et moms- og skattetjek. Det er en ydelse, som revisorer eller skattefagligere rådgivere udbyder på baggrund af en række forslag til arbejdshandlinger fra Skattestyrelsen. Tjekket skal betrygge dig og din virksomhed i, ikke at begå de mest gængse fejl. Det er tidsbesparende, samtidig med, at det giver adgang til forskellige muligheder hos Skattestyrelsen.

Spar tid på moms og skat
Der er en lang række områder, som kan give anledning til fejl på virksomhedens selvangivelse, og det kan være svært at føle sig sikker på, at man indberetter efter reglerne.
Mange virksomheder bruger selv tid på at indberette, og andre får i stedet ekstern revision af alle forhold. Men de, der vil spare lidt tid og betrygges i, at de indberetter korrekt, opfordres til at få et moms- og skattetjek.

Få rettet de typiske fejl af en fagkyndig
Moms- og skattetjekket er en gennemgang af de områder inden for moms og skat, hvor der typisk sker fejl. Du vil som virksomhed få en revisor eller anden skattefaglig rådgiver til at tjekke en lang række arbejdsgange igennem. Dette vil altså give en større tryghed for, at du som virksomhed betaler den korrekte skat og moms – hverken for meget eller for lidt.

Virksomhederne får hotline til Skattestyrelsen
Når moms- og skattetjekket er gennemført, får din virksomhed adgang til forskellige muligheder hos Skattestyrelsen.
Du får eksempelvis adgang til telefonisk hotline til en medarbejder i Skattestyrelsen, som kender din virksomhed. Derudover vil Skattestyrelsen proaktivt henvende sig til din virksomhed forud for afgørelser. Det kan også være i forbindelse med sagsbehandling, eller hvis din virksomhed har overset en indberetningsfrist.

Orden på moms og skat giver god markedsføring
At have orden på moms og skat giver tilmed anledning til god markedsføring. Med denne ordning kan du vise offentligt, at virksomhedens moms- og skatteforhold er blevet gennemgået. Det vil bl.a. fremgå af Skattestyrelsens hjemmeside, at din virksomhed deltager i ordningen.

De virksomheder, der benytter moms- og skattetjekket i dag, beskriver dette som en særlig fordel, der gavner relationen til kunder og samarbejdspartnere.

Sådan tilmelder du din virksomhed

1. Kontakt en revisor eller en skattefaglig rådgiver
2. Revisoren eller den skattefaglige rådgiver foretager moms- og skattetjekket
3. Revisor eller den skattefaglige rådgiver indsender en erklæring via skat.dk/moms-skattetjek
4. Virksomheden modtager en velkomstmail fra Skattestyrelsens hotline

Læs mere om ordningen her