Nedsæt din acontoskat senest på fredag

Deadline for ændring i din acontoskat er på fredag den 20. marts. 

Selskaber kan selv nedsætte betalingen af den første 1. ordinære acontoskat for 2020, hvis selskabet forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat. Dette f.eks. som følge af corona-krisen.

Så hvis acontoskatteraten er sat for højt, så kan du ændre raten via TastSelv under Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen den 20. marts.

For yderligere spørgsmål kontakt SKAT på 72 22 12 39 alle hverdage fra kl. 9-18.

Guide til hjælpepakken om udskydelse af A-skat og AM-bidrag finder du HER.