Ny finanslov – dyrere emballage

DRC bakker op omkring en udfasning af visse materiale- og produkttyper i ønsket om at fremme bæredygtige løsninger. Dog er det ærgerligt, når regeringen og støttepartier hæver afgifterne uden at tage hensyn til materialer, der enten produceres bæredygtigt eller på anden vis har en mindre miljømæssig belastning. DRC forsøgte at påvirke processen. Læs DRC's høringssvar til lovforslag.

DRC's svar af 25. november 2019 til høring om lovforslag om forhøjelse af afgifterne på bæreposer, engangsservice og tobak.

Bemærkninger til forslaget
Vi har forståelse for, at regeringen ønsker at nedbringe mængderne af plastik, særligt den type der kun anvendes én gang. DRC bakker op omkring en udfasning af visse materiale og produkttyper, da vores fornemmeste rolle i disse år er at fremme bæredygtige løsninger. Derfor stiller vi også noget uforstående overfor regeringens lovforslag, når det kommer til emballageafgiften, da forslaget ikke skelner imellem de mest miljøbelastende materialer, og de der belaster mindst. Det kan ikke lade sig gøre at fjerne al affald / emballage fra fødevareområdet. Der vil således altid være en naturlig mængde affald forbundet med håndteringen af fødevarer - hvad end det er i supermarkederne, eller når man køber et måltid hos en take-away restaurant.

Den grønne omstilling er hovedfortællingen bag regeringens lovforslag om fordobling af emballageafgiften. DRC undrer sig over, at man ikke vælger afgifterne til at fremme materialer, der er mere bæredygtige end andre, når der nu er en mulighed for at adfærdsregulere gennem afgiften.

Fordoblingen af afgiften kommer til at ramme produkter, uanset om de er lavet af nyt eller genanvendt plast. Desuden findes der alternativer til plasten på engangsservice som f.eks. bambus, som ligeledes pålægges samme afgift som de mest miljøskadelige typer af plastik.

Igennem engangsplastikdirektivet fra 2018 har EU vedtaget et forbud mod produktgrupper som f.eks. tallerkner, bestik, og sugerør af visse typer plastik. Vi er som sådan enige i et sådan forbud, der skubber omstillingen i den rigtige retning, men som også giver virksomhederne tid til at omstille sig, da forbuddet først træder i kraft i 2021. Samtidigt er der også diskussioner vedrørende afgifter på emballageområdet gennem EU.

Med regeringens planlagte stigninger på emballageafgiften, kan det i fremtiden ende ud i, at der vil være dobbeltafgift på emballage, ligesom området vil være dobbeltreguleret ift. Engangsplastdirektivet.

Vi vil gerne opfordre til, at man i stedet for at lave national regulering på området, lader reguleringen ske i EU regi. På den måde kan reguleringen ramme langt bredere og samtidigt undgår man dobbeltregulering, der risikerer at gøre det uigennemskueligt for virksomhederne at investere i grøn omstilling.

Branchen anerkender, at take-away markedet udgør en særlig problematik på grund af omfanget af engangsemballage. Heldigvis er der allerede initiativer sat i søen, der målrettet arbejder mod bæredygtige løsninger.

DRC faciliterer i samarbejde med Global Compact Network Denmark et projekt ved navn Verdensmål i Værdikæden. Projektet har fire fokusgrupper, hvoraf den ene har til formål at udvikle og fremme fremtidens bæredygtige take-away løsninger. Deltagerne tæller udover nogle af landets største restaurationsvirksomheder også virksomheder og organisationer som bl.a. Dansk Retursystem, Dansk Standard, Københavns Lufthavn og Coop, og der er masser af interesse for at arbejde med det her område.

Mange virksomheder investerer massivt i grøn og bæredygtige omstilling, og DRC mener, at det sender et forkert signal, hvis der igennem afgiften ikke differentieres mellem materialer afhængig af hvor miljøbelastende, de er. På den måde bliver virksomhedernes grønne omstilling dyrere, og incitamentet for et bæredygtigt valg fjernes.

Som lovforslaget er formuleret nu, straffer man de virksomheder, der allerede arbejder med grøn omstilling og skaber en bæredygtig forretning. DRC vil gerne advare mod at hæve afgifterne uden at tage hensyn til visse materialer, der enten produceres bæredygtigt eller på anden vis har en mindre miljømæssig belastning.

Bemærkninger til lovforslagets ikrafttrædelse
I lovforslaget er der lagt op til, at emballageafgiften fordobles per 1. januar 2020. Det ser vi som en alt for kort frist. Det kommer til at overraske rigtig mange forretningsdrivende, særligt når det i medierne har været pakket ind i et spørgsmål om størrelsen på tobaksafgiften. Derfor er mange ikke klar over, at samme lovforslag også indebærer afgifter på bæreposer af plast, emballageafgift på engangsservice samt et forbud mod udlevering af gratis bæreposer.

I og med der ikke etableres nogen indfasningsperiode overhoved, kommer det til at skabe røre blandt de mange tusinde virksomheder, der påvirkes af lovforslaget. Lod man emballageafgiften træde i kraft f.eks. 1. januar 2021, så ville virksomhederne have en mulighed for at reagere og arbejde henimod miljørigtige løsninger. I stedet kommer det til at føles som en ekstrabeskatning på virksomhederne, og det ser DRC ikke som en holdbar måde at implementere afgifter på.

Såfremt du skulle have spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst DRCs politiske konsulent Christian Idorn på mail: chi@thehost.dk eller på tlf.: 40 46 30 45.