Ny ændring af arbejdsmiljøloven vedtaget

Med en ny ændring af arbejdsmiljøloven søger man at rydde op i de gamle regler på arbejdsmiljøområdet og dermed gøre reglerne mere forståelige for arbejdsgiverne. Samtidig medfører ændringen også en skærpelse af bødeniveauet ved lovovertrædelse.

Med lovændringen har man derfor forsøgt at fjerne unødige sproglige og forståelsesmæssige vanskeligheder.

Mulighed for aftale med Arbejdsmiljøtilsynet
Herudover indføres en mulighed for, at Arbejdstilsynet kan indgå aftaler med en arbejdsgiver om at løse et konkret arbejdsmiljøproblem inden for en aftalt frist. På den måde undgår arbejdsgiveren (i første omgang) at få en afgørelse fra Arbejdstilsynet vedrørende de konstaterede problemer.

Indførelse af gebyr ved opfølgende tilsyn
Arbejdsgivere risikerer fremover at skulle betale et gebyr, hvis Arbejdstilsynet, i forbindelse med et opfølgende tilsyn, konstaterer, at der fortsat sker overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Det fremgår af forarbejderne, at det forventes, at Arbejdstilsynets gennemsnitlige omkostninger til et tilsynsforløb i 2020 vil udgøre omkring 10.000 kroner.

Skærpelse af bødeniveau
Slutteligt medfører ændringen også en skærpelse af bødeniveauet ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som medfører alvorlige personskader, eller som har døden til følge, ligesom det skærpes i situationer, hvor der er tale om gentagne grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Såfremt du skulle have spørgsmål til ovenstående, kontakt da DRCs chefkonsulent Kasper Kolenda på mail: Kas@thehost.dk, eller på telefon: 88 93 94 10.