Ny aftale giver ekstraordinær hjælp til elever og virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har torsdag aften indgået en stor trepartsaftale, der sikre elevpladser og styrker virksomhedernes økonomi.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev igår enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Aftaleparterne er enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har elever eller vil ansætte elever. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende elevers løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

Hovedpunkterne i den nye aftale er:

  • Ny løntilskudsordning på 75 pct. af elevlønnen under praktikophold for elever i alle igangværende uddannelsesaftaler pr. 1. maj 2020 til og med 31. december 2020.
  • Ny løntilskudsordning på 90 pct. af elevlønnen under praktikophold for alle nye ordinære uddannelsesaftaler, restlæreaftaler, kombinationsaftaler og ny mesterlæreaftaler indgået efter 1. maj til og med 31. december 2020.
  • Ny løntilskudsordning på 45 pct. af elevlønnen under praktikophold for alle nye korte aftaler indgået efter 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.
  • Forhøjet lønrefusionssats under skoleophold med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler i resten af 2020.
  • Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 svarende til 1,4 mia. kr.
  • Fremrykket udbetaling til virksomhederne af overskud på 0,7 mia. kr. i VEU-ordningen i AUB.
  • Bonus til øget rekruttering på det offentlige arbejdsmarked.

Hele aftalen kan læses i sin fulde længde HER.