Aftale om genåbning på plads

Restauranter og barer kan med den nye aftale holde åbent til kl.02. Dog under forudsætning af, at der ikke kommer nye gæster efter kl. 23. 

*OBS* Sundhedsmyndighederne har på et pressemøde den 7/9 meldt ud, at der er en række nye restriktioner i 18 af landets kommuner i Hovedstadsområdet samt Odense. Læs mere HER

Fredag d. 14. august har regeringen og folketingets partier præsenteret en ny aftale for genåbningen af fase fire.

Partierne er enige om at fastholde fokus på generel forebyggelse for at nedbringe risiko for smitte (afstand, håndhygiejne, rengøring mv.), og at centrale elementer i den overordnede strategi er test, smitteopsporing og isolation, og at opstået smitte skal slås ned lokalt, før den breder sig. Målet er at undgå nye nationale nedlukninger med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser.

Få et overblik over, hvad den nye aftale betyder for restaurationsbranchen:

  • Åbningstiden for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil udvides til kl. 02.00, forudsat at man ikke lukker nye gæster ind efter kl. 23.00. (ifølge Rigspolitiet, så skal alle fortsat lukke kl. 24. i denne weekend lørdag den 15. og søndag den 16. august).
  • Diskoteker, natklubber eller lignende (dvs. steder med få siddepladser, dansegulv osv.), skal holde lukket til og med den 31. oktober 2020. Dog er der en undtagelse. Hvis steder, der har været drevet som natklub mv., inden for de regler, der gælder på det pågældende område, kan ændre deres indretning og aktiviteter i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for restauranter, barer og lignende, kan de åbne på samme vilkår som disse.
  • Forsamlingsforbuddet på 100 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020, men aftaleparterne vil ved udgangen af september 2020 vurdere, om der er grundlag for at lempe forbuddet tidligere.
  • Forsamlingsforbuddet på 500 personer, som gælder for særlige arrangementer (bryllup, konfirmation, fødselsdage og andre private arrangementer) forlænges ligeledes til og med den 31. oktober 2020.
  • Seksdagsreglen for turister bortfalder.

Derudover indfører regeringen krav om mundbind i al offentlig transport – et krav som kan udvides til også at gælde andre dele af samfundet, såfremt smittetrykket fortsætter med at stige.

De nærmere regler og retningslinjer for denne udvidelse er ved at blive udarbejdet, og Rigspolitiet har gjort opmærksom på, at det fortsat er de nuværende regler, der gælder. Det vil sige, at barer m.v. fortsat skal lukke senest kl. 24.00. De nye regler forventes klar i næste uge.

DRC: Behov for yderligere drøftelser
Hos DRC er vi glæde for, at seksdagsreglen nu bortfalder. Også den udvidet åbningstid, er positivt og et skridt i den rigtige retning for branchen.

Dog vil DRC gå til drøftelserne i det sektorpartnerskab, som regeringen har nedsat, med en opfordring til at smidiggøre den nye regel, som siger, at der fremover ikke kan lukkes nye gæster ind på restauranter, barer og lign. efter kl.23. Denne nye regel bygger på en formodning om, at der er gæster på restaurationen efter kl. 23. Det betyder, at de virksomheder med mange tomme stole kl.23 frem til kl.02 ikke vil kunne invitere gæster indenfor. Det er derfor en bekymring fra branchen, at reglen lavpraktisk og økonomiske kan skabe potentielle – omend utilsigtet – benspænd for branchen, og DRC går derfor til drøftelserne i håb om, at branchen i samarbejde med myndighederne kan finde en balanceret løsning her.

DRC vil i sektorpartnerskabet ligeledes drøfte muligheden for at arealkravet samtidigt bortfalder, da den helt afgørende forebyggelse mod smittespredning ifølge sundhedsmyndighederne er hygiejne og afstandskravet på mindst 1 meters afstand.

Helt centralt bliver det også at drøfte en fortsættelse og forbedring af kompensationsordninger for branchen – både for de virksomheder i nattelivet der er tvangslukket og de virksomheder i restaurationsbranchen, der fortsat er særligt hårdt ramt på grund af restriktioner.

DRC vil også fortsat opfordre myndighederne til i samarbejde med branchen at få udarbejdet en plan for genåbningen af diskoteker og natklubber, så man i branchen også ved hvad man skal forholde sig til – det mangler vi.

Nedenfor et par af de opfordringer DRC har bragt ind politisk i forbindelse med en forhandling af fase fire genåbningen:

  1. Tvangslukkede virksomheder: Det er helt afgørende at man politisk garanterer en forsættelse af kompensationspakker, for tvangslukkede virksomheder indtil disse virksomheder kan genåbnes som en del af fase 4. Det er samtidig nødvendigt at styrke lønkompensationspakken, så de virksomheder der har fulgt regeringens anbefaling, og beholdt deres medarbejdere, fremadrettet ydes 100 pct. lønkompensation – det vil i den sammenhæng også være nødvendigt at hæve beløbsgrænsen fra 30.000 kr., da der indenfor de forskellige medarbejderkategorier også er medarbejdere, der tjener mere end 30.000 kr. om måneden. Det skal for at understrege vigtigheden af denne anbefaling fremhæves, at en række af de tvangslukkede virksomheder nu gennem et halvt år, har haft store løbende omkostninger uden mulighed for indtægter.
  2. Virksomheder der er pålagt restriktioner: Da restaurationsbranchen forsat er pålagt arealrestriktioner og lukketidsrestriktioner, er det nødvendigt, at der findes en kompensationsordning her. Indenfor de næste par måneder, vil der, på grund af årstid, formentlig være begrænset mulighed for at drive en udeservering – det vil alt andet lige betyde en yderligere omsætningsnedgang for branchen, da gæstekapaciteten vil falde signifikant. Med mindre det politisk besluttes, at det vurderes sundhedsforsvarligt ophæve såvel areal som tidsrestriktioner, så kommer branchen til at stå i en utrolig svær situation med forventelige massefyringer og konkurser til følge.