Ny politisk aftale justerer eksisterende kompensationspakker

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale, der supplerer de eksisterende, generelle kompensationspakker. I aftalen hæves bl.a. loftet for kompensation til selvstændige, samtidig med at der oprettes en kompensationspulje til virksomheder, der ligger inde med sæsonbetonede, letfordærvelige varer.

Der har siden 9. december været åbnet bredt op for de generelle hjælpepakker, men de forlængede restriktioner giver fortsat udfordringer for erhvervslivet. Med ingen eller lille omsætning finder mange af de berørte virksomheder det tiltagende svært at betale de omkostninger, der er forbundet med drive virksomhed.

Derfor er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i dag blevet enige om en ny aftale med yderligere tiltag for i alt ca. 9,5 mia. kr.

Samtidig er det besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar, vil hjælpepakkerne samt de målrettede puljer til erhvervs- og kulturaktivitet tilsvarende blive forlænget til og med den 30. april 2021.

Her er aftalens hovedpunkter:

Til selvstændige mv.:

 • Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
 • Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.
 • Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.

Til virksomheder:

 • Der sættes 175 mio. kr. af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Fristen for, hvornår bindende aftaler om f.eks. markedsføring skal være indgået, for at man er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra den 9. marts 2020 til den 9. december 2020.
 • Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen pga. Udenrigsministeriets rejsevejledning, men som ikke er medlem af en godkendt rejsegarantiordning, får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021.
 • Garantiordningen i Rejsegarantifonden forlænges til og med den 30. april 2021.
 • Der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Det gælder f.eks. juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed.

Til lønmodtagere:

 • Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
 • Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021.
 • Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.'
 • Forlængelse af ret til uddannelse med 110 pct. dagpenge

 

DRC: Vigtigt at kompensationspakkerne afspejler udfordringerne
DRC ser positivt på de nye justeringer til kompensationspakkerne. Især er vi glade for, at de mindre, selvstændige erhvervsdrivende nu vil modtage en større kompensation end udgangspunktet fra december. Mange af de restauratører, der i skrivende stund kæmper for overlevelse, er netop små selvstændige, og kompensationsforhøjelsen kan muligvis være akkurat nok til at holde dem oven vande. I hvert fald for en stund. Men der findes også selvstændige, som aftalen ikke hjælper.

Derudover kan det være svært at gennemskue, hvor stor en håndsrækning den nye aftale reelt set er for branchen. Vores umiddelbare fornemmelse er, at der skal mere til for at holde hånden under restauratørerne, både under nedlukningen, under genåbningen og på den lange bane. I DRC vil vi bruge lidt tid på at nærlæse aftalen og få afklaret nogle af de mange spørgsmål, den rejser. Vi vender tilbage med en opdatering.

Læs aftaleteksten her