Ny politisk aftale om udvidelse af hjælpepakker

I går aftes kunne regeringen sammen med en række af Folketingets partier præsenterer en ny aftale om udvidet hjælp til danske virksomheder. Aftalen bringer ikke betydelige ændringer for restaurationsbranchen med sig, dog er det positivt, at de nuværende kompensationsordninger forlænges frem til 31. januar 2021.

Regeringen har sammen med flere af Folketingets partier indgået en aftale om udvidet hjælp til danske virksomheder.

Læs hele aftalen her

Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.
  • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.
  • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Hvis det nuværende forsamlingsforbud lempes eller skærpes frem mod den 31. januar 2021, er aftalepartierne enige om, at kompensationsordningen til virksomheder ramt af dette forbud som udgangspunkt vil fortsætte uændret, og at de adgangsgivende, målrettede restriktioner vil blive justeret op/ned i takt med skærpelser/lempelser.
  • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
  • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder.
  • Låneordningen for indbetalt moms genåbnes. Små og mellemstore virksomheder, der ikke fik søgt ordningen i første omgang, får en ny chance for et rentefrit momslån i 2020.
  • En forhøjelse af garantiprocenten i de to SMV-garantiordninger i hhv. Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit fra 80 til 90 pct. Forhøjelsen af garantiprocenten skal gøre det lettere for virksomheder at låne i banken, da staten påtager sig en større del af risikoen ved det samlede udlån. Det gør det mindre risikabelt for bankerne at yde lån og muliggør flere finansieringer. Samtidig vil den øgede garantiprocent medføre større tab for staten, hvorfor den afsatte tabsramme øges.

 

Det er endnu ikke muligt at ansøge de udvidede kompensationsordninger. DRC bringer en opdatering her på sitet og i nyhedsbrevet, lige så snart det sker. På virksomhedsguiden finder du de kompensationsordninger, som i skrivende stund er åbne for ansøgninger. Også her vil det fremgå, når der åbnes for ansøgninger for de udvidede kompensationspakker.

---

DRC’s kommentar:

Det er positivt, at man forlængelser ordningerne til 31. januar. Ellers åbner aftalen ikke umiddelbart op for yderligere hjælp til restaurationsbranchen. DRC er i gang med at nærlæse aftalen og vil arbejde videre på at påpege ordningens mangler over for politikkerne.