Ny støttepakke til faste udgifter

Folketingets partier har natten igennem forhandlet gårsdagens udspil fra regeringen på plads. Torsdag d. 19. marts blev aftalen præsenteret af alle Folketingets 10 partier med Finansminister Nikolai Wammen i spidsen.

Siden regeringens udspil i går er kompensationen til faste udgifter ændret, så det i stedet for en kompensation på op til 80 pct., nu vil være muligt at få dækket op til 100 pct. De nye tiltag, som Folketingets partier har forhandlet, giver klare forbedringer til hjælpepakken.

- DRC vil gerne takke regeringen og Folketingets partier for de foreløbige hjælpepakker og for at arbejde hurtigt. Det er fuldstændig afgørende for branchen, som er tvunget i knæ økonomisk. Med denne støttepakke er der taget endnu et vigtigt skridt i retning af at få bragt restaurationsbranchen gennem krisen, udtaler DRC’s direktør Torben E. Hoffmann Rosenstock.

- I DRC vil fortsat kigge fokuseret på hvilke tiltag der ellers skal til for at hjælpe branchen, men med den vilje der udvises politisk, er vi i DRC optimistiske i forhold til at løsningerne vil blive fundet - også fremadrettet.

Kompensation på op til 100 pct.
Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), for dem der er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Erhvervsdrivende, som er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter. Det betyder dertil, at restauranter der har åbent for take-away ikke kan opnå 100 pct. dækning, men i stedet kan få dækning alt afhængig af omsætningsnedgangen.

Virksomheden sender en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 9. juni som følge af COVID-19. Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden.

For at nedbringe administrations- og kontrolomkostningerne i Erhvervsstyrelsen vil administrationen primært være baseret på revisorpåtegnelse af virksomhedernes oplysninger, hvilket medfører udgifter til revisionserklæringer. Revisorerklæringen vil endvidere reducere risiko for svindel med ordningen. Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Denne nyhed er opdateret med et link til vejledningen for kompensation for faste udgifter den 3. april 2020. Se link til vejledningen nederst på siden.

Hjælp til selvstændige og helt små virksomheder
Udover kompensation til faste udgifter blev der  præsenteret en pakke til selvstændige og helt små virksomheder. Denne del af pakken er ligeledes forhandlet på plads.

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr.

Kompensationen er skattepligtig.

Som kendskabet til hjælpepakkerne er på nuværende tidspunkt, er der stadig behov for visse afklaringer. DRC arbejder hårdt på at få svar på alle de spørgsmål, der endnu ikke kan læses ud fra aftalerne.

Læs hele aftalen HER

Læs DRC's vejledning HER