Ny trepartsaftale styrker elevpladser og virksomheders økonomi

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en stor trepartsaftale, der udmønter en milliardstor opsparing i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og retter op på en årelang ubalance i AUB’s økonomi.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administreres af ATP og finansierer og administrerer en række refusions- og tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet. Formålet er at skaffe flere elev- og praktikpladser.

Gennem de senere år er der opkrævet flere midler i AUB-bidrag, end der har været brug for. Ved udgangen af 2020 vil der således være opsparet ca. 6,1 mia i AUB. kr. Den store sum er opstået, fordi man i dag har en ordning, hvor indtægter og udgifter ikke stemmer overens. Det bliver der nu rettet op på med den nye trepartsaftale.

De opsparede midler udmøntes primært gennem følgende initiativer:

  • Ny løntilskudsordning på 75 pct. af elevlønnen under praktikophold for elever og lærlinge i alle igangværende uddannelsesaftaler pr. 1. maj 2020 til og med 31. december 2020.
  • Ny løntilskudsordning på 90 pct. af elevlønnen under praktikophold for alle nye ordinære uddannelsesaftaler, restlæreaftaler, kombinationsaftaler og ny mesterlæreaftaler indgået efter 1. maj til og med 31. december 2020.
  • Ny løntilskudsordning på 45 pct. af elevlønnen under praktikophold for alle nye korte aftaler indgået efter 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev
  • Forhøjet lønrefusionssats under skoleophold med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler i resten af 2020.
  • Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 svarende til 1,4 mia. kr.
  • Fremrykket udbetaling til virksomhederne af overskud på 0,7 mia. kr. i VEU-ordningen i AUB.
  • Håndtering af underskud på 0,3 mia. kr. i den private sektors del af praktikplads-AUB.
  • Udstyrspulje til øget kvalitet af udstyr på erhvervsskolerne.
  • Pulje til ny viden om erhvervsuddannelser
  • Bonus til øget rekruttering på det offentlige arbejdsmarked.

Løntilskuddet i de tre første ordninger gælder altså praktikhold indtil årets udgang, men ikke den resterende del af uddannelsestiden.

Desuden udmøntes en mindre del af opsparingen til midlertidige initiativer, der bl.a. skal afbøde corona-krisens konsekvenser for elever, der mister deres praktikplads eller får vanskeligt ved at få en praktikplads. Reelt tilbageføres i alt ca. 5,8 mia. kr. til virksomhederne gennem de forskellige ordninger.

Udover udmøntning af opsparingen er der enighed om at indføre et aktivitetsafhængigt AUB-bidrag fra 2021, så det fremover sikres, at der ikke år efter år opkræves for mange penge i virksomhederne og dermed på ny spares midler op i ordningen

Alt i alt er der tale om en aftale, som både vil bidrage til at understøtte virksomhederne i en vanskelig økonomisk situation og samtidig holde hånden under elevpladser i 2020.

Læs hele pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet

Læs hele aftaleteksten her