Nye regler for virksomheders TV-overvågning

Den 1. juli trådte nye regler om virksomheders TV-overvågning i kraft, hvilket bl.a. giver virksomheder mulighed for at udvide overvågningen af arealer omkring indgange og facader.

De nye ændringer i tv-overvågningsloven og retsplejeloven stiller krav til virksomheders brug af overvågning, samtidig med at de åbner op for nye og udvidede muligheder for både virksomheder og politiet. For at give dig det bedste overblik over ændringerne, har vi kort opridset nogle af de centrale ændringer:

  • Mulighed for at udvide overvågning af arealer omkring egne indgange og facader til cirka 30 meter, hvor det før var begrænset til cirka 10-15 meter.
  • Det bliver obligatorisk at registrere kameraer, der optager område med almindelig færdsel i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM) – og manglende registrering eller vedligeholdelse af registrering straffes med bøde. Denne del af loven er det endnu ikke klart, hvordan og hvornår skal udmøntes. Så snart rammerne falder på plads, vil DRC informere herom.
  • Det er muligt at opbevare optagelser i længere tid end de nuværende 30 dage i tilfælde af, at der er indgivet anmeldelse af et strafbart forhold.
  • Politiet kan i ekstraordinære tilfælde få adgang til at overtage virksomheders tv-overvågning.

Ændringerne er trådt i kraft den 1. juli 2020.

Nye regler for virksomheders tv-overvågning