Nyt mærkningskrav til drikkebægre af plast 

Fra den 3. juli i år skal alle drikkebægre lavet af plast markeres med et nyt EU-mærke.  

Til sommer træder et nyt mærkningskrav i kraft, hvilket bl.a. betyder, at alle kopper, krus og glas, der helt eller delvist indeholder plast, skal bære en synlig mærkning. Mærkningskravet gælder også fx papkrus med plastfolie. Mærket (til højre i billedet) har til formål at oplyse borgerne om drikkebægrets indhold af plast, så de ved, hvordan det skal affaldssorteres.

For at undgå, at produkter bliver destrueret, gives der følgende to muligheder for at opbruge sit lager:

  • Produkter, der er markedsført eller opbevaret på et fjernlager i Danmark før den 3. juli, må (muligvis) gerne udleveres efter d. 3. juli. Myndighederne afventer i øjeblikket en bekræftelse på dette fra EU-kommissionen. 
  • Produkter, der endnu ikke er markedsført og ikke har fået integreret mærkningsordningen på drikkebægeret før den 3. juli, gives dispensation på et år, hvis mærkningen er påført i form af et klistermærke. Helt konkret frem til den 4. juli 2022. 

I dette uddrag af EU-kommissionens specifikationer kan du læse mere om mærkningskravet vedrørende drikkebægre

Mærkningskravet for plast er en del af det såkaldte Engangsplastdirektiv, som blev vedtaget i EU i sommeren 2019. DRC vil informere mere direktivet, i takt med at de forskellige bestemmelser skal implementeres, og den officielle vejledning foreligger.

Har du spørgsmål til mærkningskravet anbefaler DRC, at du kontakter din emballageleverandør. Du kan også kontakte DRC.