VISION

DRC ønsker at styrke og promovere den professionelle restaurationsbranche med afsæt i ansvarlig virksomhedsdrift og værdiskabelse i samfundet.

MISSION

DRC vil bidrage til innovation, styrke forretningsforståelsen og arbejde for et bredt sammenhold i branchen. Med udgangspunkt i ansvarlig virksomhedsdrift, vil DRC tale branchens interesser politisk og i den offentlige debat.

SÆRLIGT FOKUS PÅ ANSVARLIGHED

DRC vil løbende specialisere sig i at udvikle og distribuere viden om innovative forretningsmodeller og tiltag, der understøtter branchens arbejde med arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

DRC vil som organisation tilskynde, at det er de fælles brancheinteresser, der sættes forrest, ikke konkurrenceforhold, når der skal deles viden om "best practice" indenfor de ovennævnte områder - som en del af et stærkt sammenhold i branchen vil DRC også dele viden med andre organisationer, der arbejder for samme sag og formål.

DRC vil som brancheorganisation arbejde for opfyldelse af de samme mål som branchen, herunder følge de forpligtelser som følger af minimumstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd, FN's og OECD's retningslinjer fra 2011.