Omstillingspulje til hårdtramte virksomheder

Omstillingspuljen er initieret af regeringen og en række af Folketingets partier, som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdtramte erhverv.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder. Som virksomhed kan du ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. din virksomheds størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet, som betyder, at din virksomhed selv skal finansiere 25 pct. af de udgifter, der ansøges om.

Hvad kan du ansøge om tilskud til?:

  • Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering. Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.
  • Kompetenceudviklingi relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer. Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.
  • Køb af udstyr, enten til fysisk ombygning/materialer. Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

 

Den første ansøgningsrunde var åben fra 30. oktober kl. 12.00 til og med den 13. november kl. 24.00. Første ansøgningsrunde resulterede i, at 230 virksomheder har fået tildelt tilsammen 83 mio. kr. fra puljens første uddeling. Erhvervshus Hovedstaden oplyser at ca. 160 virksomheder af de behandlede ansøgninger vil få information om, at de lever op til kriterierne, og at der arbejdes på at skaffe flere midler til puljen. Disse virksomheder skal vente 1-2 uger på endelig afklaring på deres ansøgning.

De virksomheder, som har fået tilsagn om støtte fra puljen, kan forvente at få udbetalt midler i løbet af december og januar, når de har uploadet og fået godkendt de indhentede tilbud på de ydelser, som de ønsker at indkøbe.

En ny runde af ansøgninger til Omstillingspujlen åbner 29. januar 2021. Klik her for at blive omdirigeret.

Du kan læse meget mere om målgruppen for puljen, dokumentationskrav samt svar på andre spørgsmål på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside. Du kan ligeledes kontakte Erhvervshus Hovedstaden med generelle spørgsmål til omstillingspuljen på mailadressen omstillingspuljen@ehhs.dk.